logo

Missade provtagningar i badhuset

Då vi äger en badhusverksamhet är vi skyldiga att göra regelbundna kontroller och provtagningar av badvattnet. Vår tillsynsmyndighet för detta är miljökontoret, som följer upp att provtagning sker.

Fastighetsenheten tar prover på badvattnet i badhuset dagligen. Detta är för att se till att anläggningen rent tekniskt fungerar och uppfyller de krav som ställs. Utöver det tas också prover månadsvis som skickas för odlingsprov till laboratorium. Detta är för att upptäcka skadliga bakterier. Några av dessa prover har inte lämnats in.

Hur kunde vi missa att ta dessa månadsprover?

- Det har uppstått missförstånd inom verksamheten, det är den mänskliga faktorn helt enkelt som gjort att vi har missat rutinerna för den månatliga provtagningen. Det fanns en tro att det fanns en säker rutin med provtagningsmaterial förbeställda via vårt lab enligt ett fast schema men så var alltså inte fallet. Nu har vi dock gjort en årsplan så att provtagningsmaterial kommer in automatiskt utan att vi behöver beställa inför varje tillfälle, säger Conny Meijer, fastighetschef. Detta skapar en säkrare hantering då det inte landar på en enskild medarbetare att lägga upp en beställning av provtagningsmaterial vid varje enskilt tillfälle.

Vilka åtgärder har tagits?

- Vi agerade direkt detta kom till vår kännedom och förra veckan hade vi ett gemensamt möte med entreprenören och miljökontoret. Nu har vi sett över de skötselplaner och provtagningsplaner som finns, och uppdaterat dem. Och som sagt, nu har vi säkrat mot vårt laboratorium och gjort en beställning på provtagningskit som kommer per automatik. Vi har såklart lärt oss av detta, säger Conny Meijer.

Publicerad av

Publicerad datum