logo

Kommunstyrelsen i korthet 13 februari

Måndag den 13 februari hade kommunstyrelsen sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning av några av de ärenden som togs upp då. Kom ihåg att du alltid kan läsa protokollet på hagfors.se så snart det är justerat.

Kommunstyrelsen har beslutat att nominera Pernilla Boström till förtroendepost för Brottsofferjouren. Uppdraget sträcker sig fram till Brottsofferjourens årsstämma 2024.

Boo Westlund nomineras till ombud, med rösträtt, vid Brottsofferjourens årsstämma 2023.

Kommunstyrelsen har beslutat att nominera Annika Hagberg till förtroendepost för Friskvården i Värmland. Uppdraget sträcker sig fram till årsmötet 2024.

Kommunstyrelsen har beslutat att föreslår Länsstyrelsen att förordna Helén Källvik som borgerlig vigselförrättare i Hagfors kommun. Sedan tidigare har Hagfors kommun tre vigselförrättare.

Sedan augusti 2022 finns en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter. Lagen innebär bland annat att kommunen ansvarar för handläggning av anmälan och tillsyn av försäljning av tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter. Därför har kommunstyrelsen utifrån den nya lagen beslutat att Hagfors kommun ska börja ta ut en avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig försäljning av tobaksfria nikotinprodukter.

Även en avgift för handläggning av anmälan om servering och försäljning av folköl kommer att börja och tas ut. De nya avgifterna gäller från och med 1 mars 2023.

Kommnunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut om de nya avgifterna.

Övriga ärenden kommunstyrelsen behandlade och tog beslut i finns att läsa om i det justerade protokollet.

Publicerad av

Publicerad datum