logo

Ha alltid läkemedel hemma så att det räcker en månad

Socialstyrelsen rekommenderar en månads beredskap i hemmet av läkemedel och förbrukningsartiklar som förskrivits av hälso- och sjukvårdspersonal. Syftet med den nya rekommendation är att stärka beredskapen och minska sårbarheten hos patienter, hälso- och sjukvård och apotek.

Mediciner

Rekommendationen gäller från den 1 mars 2023 och omfattar patienter med stabil läkemedelsbehandling under en längre tid.

» Information från Socialstyrelsen - ny rekommendation om egenberedskap av läkemedel och förbrukningsartiklar Länk till annan webbplats.

Den medicinska bedömningen av vilka läkemedel som är lämpliga och vilken mängd som ska skrivas på receptet påverkas inte. Däremot kan recept behöva förnyas något tidigare.

I vissa fall kan det vara svårt att skapa en hel månads egenberedskap. Produkten kan vara restanmäld eller svår att lagra hemma, till exempel om den är skrymmande, en kylvara eller brandfarlig. I det fallet är det bättre att sträva efter en så god beredskap som möjligt än ingen alls.

Rekommendationen gäller patienter med stadigvarande behandling för sjukdom eller annat hälsotillstånd, receptbelagda läkemedel och förskrivna förbrukningsartiklar. Det innebär att rekommendationen gäller för den som under en längre tid behandlas med samma receptbelagda läkemedel i samma dos.

  • Receptfria läkemedel och förbrukningsartiklar.
  • Läkemedel som skrivs ut för en kortare tids behandling.
  • Läkemedel eller dosering som är under utprovning och kan komma att ändras.
  • Läkemedel med expeditionsintervall, det vill säga recept som av medicinska skäl är skrivna så att det inte går att hämta ut nästa förpackning förrän en viss tid har passerat.
  • Dosdispenserade läkemedel. Patienter med dosdispenserade läkemedel kan även behöva förskrivna förbrukningsartiklar. Om de används för stadigvarande bruk gäller rekommendationen.
  • Livsmedel som förskrivs på recept.

Publicerad av

Publicerad datum