logo

Försvarsmaktsövning Aurora 23 pågår 17 april-11 maj

För att öka Försvarsmaktens militära förmåga genomförs försvarsmaktsövning Aurora 23 den 17 april till 11 maj 2023. Det är en övning där samtliga försvarsgrenar och stridskrafter deltar. Värmland deltar inte i övningen men vi kan fortfarande bli påverkade.

Ett flertal nationer och myndigheter kommer att delta i försvarsmaktsövning Aurora 23. På så sätt öka vi den svenska totalförsvarsförmågan. Deltagande nationer förutom Sverige är USA, Storbritannien, Finland, Polen, Norge, Estland, Lettland, Litauen, Ukraina, Danmark, Österrike, Tyskland och Frankrike.

Aurora 23 är den största nationella övningen i sitt slag på mer än 25 år. Omkring 26 000 män och kvinnor kommer att delta.

Övningen kommer att genomföras i luften, på marken och till sjöss. Förband över hela Sverige kommer vara delaktiga men det är framförallt i södra Sverige samt på och runt Gotland som övningen kommer märkas. Värmland deltar inte i övningen men vi kan fortfarnde bli påverkade.

» Här övar Försvarsmakten under Aurora 23 Länk till annan webbplats.

» Försvarsmakten om Aurora 23 Länk till annan webbplats.

» Länsstyrelsen i Värmland om försvarsövningen Länk till annan webbplats.

För att genomföra Aurora 23 kommer övningens deltagare att öva i områden som främst är Försvarsmaktens egna övnings- och skjutfält men även på privat mark. I dessa områden kommer markägare och boende att särskilt informeras.

Publicerad av

Publicerad datum