logo

Befarad legionella i vatten på ÄBC

Ett odlingsprov på vatten inom Älvstranden Bildningscentrum visar på legionellabakterier i vattnet. För att undvika spridning av bakterien höjer vi vattentemperatur och spolar ur systemet. Tills vi har ett nytt provsvar som inte påvisar spår av bakterien, så hålls duschutrymmen i simhall och idrottshall stängda. Hagfors badhus stänger också sina bassänger tillfälligt då ingen kan duscha. Ingen legionella har påvisats i simhallen.

Vi kan i dagsläget inte säga exakt vilken dag vi kommer kunna öppna duschrummen åter. Provutrustning är beställd men ska levereras och sen ska proven analyseras. Det är rimligt att tro att provsvar är klara mot slutet av nästa vecka med tanke på att tisdagen är helgdag. Så snart vi fått resultatet av det nya vattenprovet kommer vi att kommunicera vad som gäller framåt.

Badhuset håller stängt, duschar till idrott stängs av

Vi höjer nu vattentemperaturen inom ÄBC och spolar ur hela systemet. Hagfors badhus håller stängt eftersom duscharna inte kan användas. Föreningar som har verksamhet kan inte duscha efter träningar och matcher. Föreningarna som har träningar och matcher har blivit kontaktade.

Positivt prov även i november 2022

Även i november 2022 fick vi ett positivt provsvar vad gäller legionella. Efter det har vi infört en temperaturhöjning i vattensystemet nattetid en gång i veckan till 70℃, vilket legionellabakterien inte kan överleva. Beslut om fortsatta åtgärder arbetas under nästa vecka.

Mer information om legionella

Du kan bli smittad med legionella genom att andas in förorenat vatten i form av finfördelade vattendroppar i luften, till exempel från varma duschar. Du behöver få ner bakterierna i lungorna för att bli smittad. Du blir inte smittad genom att dricka vattnet eller genom mat. Hos 1177 kan du läsa mera. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har använt duschar vid idrottshallen i ÄBC eller i badhuset och är orolig rekommenderar vi att du tar kontakt med 1177 för rådgivning.

Publicerad av

Publicerad datum