logo

Naturvårdsbränning vid Stor-En från 8 juni

Med start den 8 juni klockan 08.00-10.00 tänds elden för naturvårdsbränning vid Stor-En. Bränningen kommer att pågå på ett kontrollerat sätt under några dagar och innebär mycket rök från området. Det är 12 hektar som ska brännas av på Stora Ensos mark, av inhyrd entreprenör.

Naturvårdsbränning i skog

Bränningen gynnar arter och naturmiljöer som behöver glesa skogar, brandfält och döda träd. Foto: Ylvers/Pixabay

Syftet med att genomföra kontrollerade naturvårdsbränningar i skog är att bevara unik natur för kommande generationer och öka och bevara den biologiska mångfalden i barrskogen som är den vanligaste naturtypen i stora delar av Sverige. Efter en brand blir skogen mer öppen, ljus och varm.

Så går en naturvårdsbränning till

En naturvårdsbränning genomförs på ett lugnt och kontrollerat sätt, med kort varsel när vädret är lämpligt, i perioden maj till ­september. Varje bränning genomförs under en eller flera dagar, men eftersläckning och efterbevakning kan fortsätta i några dagar till innan alla glödhärdar är släckta.

Bränningarna sker med låg markbrand och styrs så att närboende ska få så lite problem som möjligt. Den som är i området nära bränningarna kan dock känna av brandrök.

Efter bränningen är området svart och sotigt under en period. Undvik besök den första tiden på grund av risken för fallande träd och grenar. Redan nästa vår brukar dock grönskan vara tillbaka.

På Länsstyrelsens hemsida kan du läsa om naturvårdsbränning:

Naturvårdsbränning i Värmland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad av

Publicerad datum