logo

Arbetet med parkeringen Vågen 6 återupptas

Den 2 maj kommer arbetet med Vågen 6 att återupptas. Det kommer då att finnas färre parkeringsmöjligheter. Vågen 6 är den centrala parkering som finns på ytan mellan Kyrkogatan och Köpmangatans östra ände, mot Stadshuset.

Under vecka 18 sätts avspärrningar upp på en del av parkeringen. Det kommer vara tydligt på plats var du kan och inte kan parkera, då arbetsområdet blir inhägnat.

Varför gör vi detta?

Vi arbetar för att förbättra parkeringen Vågen 6. Under hösten 2023 tog vi det första steget och förbättrade dagvattenhanteringen.

Nu fortsätter vi med ny belysning, kantsten och förberedelser inför asfaltering. En nyhet kommer att bli en cykelparkering med tillhörande servicestation med cykelpump.

Här kan du parkera istället

Notera att det fortfarande kommer finnas platser att parkera på under tiden vi arbetar, men hittar du inte parkering så hänvisar vi till:

  • Vågen 10, Kyrkogatan, parkeringen mellan Blomsterhandeln och Kaffestugan
  • Parkeringen mellan gamla Norra skolan och förskolan Treklövern
  • Centrumgatorna Köpmangatan, Kyrkogatan, Skolgatan och Harboevägen (2 timmarsparkering).

Ska du stå parkerad hela dagen?

Då kanske det funkar fint för dig att stå en bit utanför de centrala delarna? På så vis underlättar det för tillfälliga besökare till butiker i centrum att kunna parkera centralt.

Publicerad av

Publicerad datum