logo

Naturvårdsbränning vid gamla musikskolan fredag 3 maj

Gammalt gräs på ängsytan nedanför den gamla musikskolan

Om du funderar på varför det ryker nedanför gamla musikskolan i centrala Hagfors så är svaret att vi utför en naturvårdsbränning, vi bränner av gräset. Det är för att skapa bra förutsättningar för ängsmark som ska få blommor, bin, fjärilar och andra insekter att trivas.

Naturvårdsbränning hjälper naturen på traven

När vi bränner bort gräset kan andra växter, som behöver mer ljus, komma upp. Jorden blir mer näringsfattig vilket passar många ängsblommor. Ängsblommor i sin tur är ypperlig mat för bin och fjärilar. En bränning är också bra för insekterna på grund av att det kan bildas ytor med bar jord. Det gynnar de som vill gräva hål i marken. På vissa ställen kan det också bildas svarta ytor med mycket förkolnat gräs. Där blir det extra varmt och det gillar många insekter.

Naturvårdsbränningen har dispens från miljökontoret vad gäller den EU-lag om bioavfall (samt trädgårdsavfall) som trädde i kraft 1 jan 2024.

Kommunekologen överser naturvårdsbränningen

Publicerad av

Publicerad datum