logo

Kommunstyrelsen i korthet 13 maj

Måndag den 13 maj hade kommunstyrelsen sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning av ett fåtal av de ärenden som togs upp då. Kom ihåg att du alltid kan läsa protokoll på vår webblänk till annan webbplats så snart det är justerat.

Den budget för 2024 som kommunfullmäktige beslutat om har ett plusresultat på 18,3 miljoner kronor. Prognosen för årets första tre månader pekar mot ett plusresultat för helåret på 9.7 miljoner kronor. Ett minusresultat i förhållande till budget med totalt -8,6 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna rapporten för verksamhets- och budgetuppföljning för januari - mars 2024. Men verksamheternas kostnader ska analyseras för att se på olika alternativ för kort- och långsiktiga sparåtgärder.

Det har genomförts en översyn av avfallsenhetens kostnader och renhållningstaxan. Källsortering av matavfall erbjuds till en stor del av hushållen, vilket ökar avfallsenhetens kostnader för insamling och behandling. En kraftig kostnadsökning har även skett för övrigt avfall de senaste åren.

För att kunna hålla budgeten för 2024 har beslutats om en höjning av renhållningstaxan med 20 procent. Kostnadsökningen fördelas på fasta avgifter och hämtningsavgifter. I beslut ingår även en höjning av taxan på återvinningscentralerna med 20 procent.

Höjningen innebär att för ett normalabonnemang ökar kostnaden från 2200 kronor per år till 2 650 kronor per år. Den nya renhållningstaxan börjar gälla från och med den 1 juli 2024.

Slutgiltigt beslut om höjningen beslutas av kommunfullmäktige.

På grund av ökade kostnader behöver VA-taxan i Hagfors kommun justeras. Vid dagens möte beslutade kommunstyrelsen att höja taxan med 15 procent. Höjningen gäller för mätaravgifter och förbrukningsavgifter, vilket motsvarar en ökning på 1 200 kronor per år för en normalvilla och 10 900 kronor per år för ett flerfamiljshus. Den höjda VA-taxan gäller från och med 1 juli 2024.

Slutgiltigt beslut om höjningen beslutas av kommunfullmäktige.

Hagfors kommun blir guldsponsor för Hagfors Motorcykelklubb under 2024. Kommunen erbjuds exponering i form av av stor läktarskylt, reklam på förarnas västar, skylt på innerplan, heatreklam och annons i programblad, sargreklam samt reklam på hemsida.

Övriga ärenden kommunstyrelsen behandlade och tog beslut i finns att läsa om i det justerade protokollet.

Publicerad av

Publicerad datum