logo

Ungdomar i Hagfors kommun ska få ökat inflytande och större delaktighet

Genom ett nytt initiativ "Forum för unga" ska ungdomar mellan 13-19 år ges större möjlighet att vara med och påverka i kommunen. Torsdag den 16 maj bjuds du som är 13-19 år in till en kväll på Fasaden, där du får diskutera hur du vill vara med och påverka för att kunna göra skillnad i Hagfors kommun.

En person som tar kort på människor i ett träd

Kommunen har bildat en arbetsgrupp för att utveckla "Forum för unga" där ungdomar mellan 13-19 år kan diskutera och driva frågor som berör dem. Genom möten med skolor och workshops vill vi kunna skapa en hållbar plattform för ungdomars åsikter och idéer.
- Målet med detta arbete är att skapa ett mer inkluderande samhälle där unga känner sig delaktiga och där deras åsikter tas på allvar. Genom att ge ungdomarna verktyg att påverka samhällsutvecklingen hoppas vi att de ska känna sig mer positiva och engagerade, säger utvecklingskoordinator Sara Källvik.

Vilka frågor berör ungdomar?

Med vilka frågor ska ungdomarna sedan arbeta? Det återstår att se, men tanken med "Forum för unga" är att det ska beröra frågor utanför skolan. Kanske kommer det handla om frågor rörande mötesplatser för unga eller hur vår centrummiljö ska se ut?
- Det blir spännande att se. Det blir spännande att se. Men vi tror att med en större delaktighet från fler grupper i samhället gör det att vi tillsammans kan utveckla ett Hagfors för alla.

- Nästa steg i detta arbete är att ställa den viktiga frågan: Hur bra är vi vuxna på att lämna ifrån oss makt? Det är viktigt anser Sara Källvik.

Arbetsgruppen har planerat en workshop på Fasaden den 16 maj.
- Ungdomar mellan 13-19 år bjuds in för att diskutera hur de vill var med och påverka och göra skillnad i Hagfors kommun. Samtalet kommer att ledas av två unga regionutvecklare från Region Värmland som jobbar med att öka ungas inflytande i Värmland och vi bjuder på pizza, säger Sara Källvik.

» Inbjudan till workshop och pizzakväll på Fasaden 16 maj Pdf, 248.7 kB.

Publicerad av

Publicerad datum