logo

Ny satsning - Vi bekämpar invasiva arter genom mobilspel

Som en del i vårt naturvårdsarbete med invasiva arter kan vi nu berätta att vi tar ett nytt grepp för att bekämpa blomsterlupin, kanadensiskt gullris och jättebalsamin på kommunal mark. Genom ett samarbete med finska företaget Crowdsorsa kommer allmänheten att kunna hjälpa till att bekämpa dessa arter genom ett mobilspel. Du som deltar i spelet kan tjäna pengar på de områden du bekämpar.

Bekämpningsuppdraget för Hagfors kommun startar den 3 jun kl 09.00. Då ska växterna blomma och vara lätta att känna igen. Vem som helst kan vara med och det kräver endast att du har appen Crowdsorsa nedladdad i din mobiltelefon. Du måste vara över 13 för att registrera dig i appen, du som är yngre kan såklart tävla tillsammans med vårdnadshavare som registrerar sig. Du som spelar kan tjäna upp till tre kronor per kvadratmeter bekämpat område.

Hur funkar det?

– För att delta i spelet ska man rensa blomsterlupin, jättebalsamin och kanadensiskt gullrispå kommunal mark, som antingen finns markerade på kartan i appen eller som man hittat och markerat själv. Du filmar området före och efter rensandet och slutligen laddas videon upp för Crowdsorsa att granska. När videon har godkänts får du pengar till en virtuell plånbok som sen kan föras över till ditt bankkonto, säger Toni Paju, VD Crowdsorsa.

Du bekämpar den den invasiva växten i området genom att skära dem vid basen eller dra upp dem från marken. Du kan lämna allt växtavfall att förmultna på marken.

Du måste inte ha utrustning med dig för att utföra uppdraget men följande utrustning kan underlätta:

- handskar

- gummistövlar

- powerbank.

Spelet beräknar automatiskt belöningen baserat på storleken av arean, tätheten och arten. Uppdraget pågår så länge som belöningsbudgeten räcker. I appen kan du se hur stor del av uppdraget som utförts. När uppdraget håller på att ta slut kan bara gamla, redan bekämpade, växtplatser rensas på nytt för att vi ska få ett så effektivt bekämpningsresultat som möjligt.

– Det känns jättekul att prova ett nytt koncept och vi hoppas att många hakar på och att hela budgeten vi går in med kommer att delas ut till medborgarna som hjälper till! Invasiva arter breder ut sig mer och mer och de är ett stort hot mot den inhemska floran, säger Katarina Karlsson, kommunekolog på Hagfors kommun.

Trädgårdsavfall som slängs i skogen gynnar den förbjudna jättebalsaminen

– Ett stort problem är att många människor slänger trädgårdsavfall från sin egen trädgård i naturen, och dumpningsplatser skapas. Det är olagligt och är en stor spridningskälla för framför allt jättebalsamin. Vi uppmanar alla att köra sitt trädgårdsavfall till Holkesmossen eller att kompostera det under kontrollerade former på den egna tomten, om det inte finns risk att det innehåller frön från invasiva arter, säger kommunekolog Katarina Karlsson.

Crowdsorsa är ett finskt startup-företag som har utvecklat ett mobilspel för att engagera kommuninvånare i olika datainsamlingar eller mikrouppgifter. Med Crowdsorsa-mobilspel kan kommuninvånarna engageras i bekämpning av invasiva arter. Crowdsorsa har också kartlagt till exempel gator, cykelvägar, brunnslock och parkbänkar i rekordfart.

I spelet söker och bekämpar kommuninvånarna invasiva växtarter mot kontantbelöningar. Lösningen omvandlar traditionellt arbete till en digital form, med vilken man särskilt försöker locka unga och barnfamiljer att engagera sig i att skydda biologisk mångfald.

Denna sommar kommer man att rensa invasiva arter som hotar naturens biologiska mångfald i över 30 kommuner i Finland och Sverige med hjälp av Crowdsorsa. Belöningar för dem som deltar i spelet är totalt över en miljon kronor.

I appen Crowdsorsa finns instruktioner och mer information om hur spelet fungerar.

Crowdsorsas webb finns en FAQ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som ger svar på många frågor.

Kontakta gärna:

Katarina Karlsson

Kommunekolog

katarina.r.karlsson@hagfors.se

0563- 185 11

Toni Paju

VD, Crowdsorsa

toni.paju@crowdsorsa.com

00358 50 322 6263

Publicerad av

Publicerad datum