logo

Näringslivet ger kommunen höga betyg för service och bemötande

Diagram

Svenskt Näringsliv genomför årligen en enkätundersökning där företagare får betygsätta näringslivsklimatet i sin kommun. År 2024 är det 92 företag i Hagfors kommun som svarat på enkäten. Företagens sammanfattande omdöme om Hagfors kommun är ett medelvärde på 3.9 vilket är 0,4 över Sverigesnittet.

Undersökningens resultat visar att kommunen gör ett allt bättre jobb för att främja näringslivsklimatet anser kommunstyrelsen ordförande Jens Fischer.
- Det är glädjande att företagarna ger oss högre betyg än förra året och att vi dessutom ligger över rikssnittet. Det är ett tydligt betyg på att vi är på rätt väg.

Kommunpolitikernas och tjänstepersonernas attityder, kommunens service och bemötande samt skolans kontakter med lokala näringslivet är några av de enskilda frågor där betyget ökat mest jämfört med tidigare.
- Service och bemötande, attityd och dialog med näringslivet är något vi verkligen aktivt jobbar med. Positivt att det har gett resultat, säger utvecklingschefen Lars Sätterberg.

I årets undersökning har betyget för kommunen förbättras i de flesta områdena.
- Där vi ser största framtida utmaningar är kompetensförsörjning samt kommuniktioner och infrastruktur, säger Lars Sätterberg.

Det var sammanlagt 92 företag i Hagfors kommun som svarade på frågorna i årets enkät från Svenskt Näringsliv. Även lokala politiker har deltagit. Undersökningen har genomförts sedan 2001. Hagfors fick 2024 medelvärdet 3.9 på en femgradig skala, vilket är 0,2 bättre än vårt resultat förra året och 0,4 över rikssnittet i årets undersökning.

» Hagfors resultat i Svenskt Näringslivs enkätundersökning om företagsklimat i Sveriges kommuner Länk till annan webbplats.

Publicerad av

Publicerad datum