logo

Peab ska bygga teknikhuset i Hagfors

Nu är kontraktet skrivet med Peab som blir totalentreprenör för byggnationen av Hagfors nya teknikhus. De påbörjar nu förberedelserna med planering inför byggstart. Budgeten för teknikhuset är beräknad till 230 miljoner.

Två träd vid en gräsmatta intill en grusplan

Intill Älvstranden Bildningscentrum ska det nya teknikhuset i Hagfors byggas.

Byggstart ska ske under hösten 2024 och teknikhuset är planerat att stå klart under 2027.

Budgeten för teknikhuset är beräknad till cirka 230 miljoner.

» Mer information (uppdateras löpande) om teknikhuset i Hagfors

Skiss över hur det nya teknikhuset kommer att se ut.

Preliminär skiss över det färdiga teknikhuset. Skiss: Sweco.

Publicerad av

Publicerad datum