logo

Åtgärdsplan för att minska brottsligheten i Hagfors kommun

Enligt en ny lag från 2023 om kommunens ansvar för brottsförebyggande arbete ska man analysera och ta fram en plan för att minska brottsligheten. I juni 2024 godkände kommunstyrelsen en åtgärdsplan för brottsförebyggande arbete i Hagfors kommun.

En polis bakom ett avspärrningsband

Ann-Sofie Ronacher som är verksamhetschef för enheten för sysselsättning ingår i den grupp som är ansvarig för det brottsförebyggande arbetet. Hon ger exempel på några planerade åtgärder för att minska brottsligheten.

Bland annat kommer man att arbeta för att fler elever som går ut årskurs 9 har betyg som ger godkänd gymnasiebehörighet. Andra åtgärder inkluderar att intensifiera arbetet med våld i nära relationer. Det ska ske genom bred kommunikation såväl internt i vår egen organisation som externt till kommuninvånare kring våld i nära relation.

Tryggt att bo i Hagfors

Det stora flertalet upplever att det är tryggt att bo i Hagfors kommun. Det visar också den nationella trygghetsundersökningen som Brottsförebyggande Rådet genomför. Endast 12 procent svarar i senaste undersökningen i att de på grund av otrygghet avstår från att gå ut sent på kvällen i Hagfors. Frågan om trygghet finns också med i åtgärdsplanen.
- Att invånarna känner sig trygga när de vistas ute i vår kommun är viktigt. Ett exempel är torget i Hagfors. Där kommer vi att intensifiera vårt samarbete med polisen och näringsidkare för att prioritera vilka åtgärder som behövs för att göra torget till en trygg plats, säger Ann-Sofie Ronacher.

» Nationella trygghetsundersökningen som BRÅ genomför Länk till annan webbplats.


Att minska användandet av narkotika är en viktig del i arbetet
- Vi ser på statistiken att användandet av narkotika är ett problem i vår kommun och leder ofta till brottslighet. Framför allt gäller det att sätta in insatser till ungdomar. Kan vi minska användandet av narkotikan i unga åldrar så har vi mycket vunnet. Vi ska ta fram en aktivitetsplan för arbetet med ungdomar och narkotika, säger Ann-Sofie Ronacher.

Samarbete med polisen

Arbetet med åtgärdsplanen ska genomföras i tätt samarbete med kommunpolisen. Planen som beslutats av kommunstyrelsen kommer att följas upp och insatserna ska utvärderas. Allt i syfte att minska brottsligheten i vår kommun och få ett tryggare samhälle.

» Åtgärdsplan för brottsförebyggande arbete i Hagfors kommun

Publicerad av

Publicerad datum