logo

Särskola

I särskolan går personer som inte kan gå i vanlig skola. De behöver mer hjälp.

Det finns obligatorisk särskola, gymnasie-särskola och särvux.

Obligatorisk särskola

  • Obligatorisk särskola är till för barn som inte kan gå i vanlig grund-skola.
  • I den obligatoriska särskolan finns grund-särskola och tränings-skola. 

Gymnasiesärskola

  • Gymnasie-särskolan är frivillig.
  • För att få du ska få börja i gymnasie-särskolan måste du först ha gått i grund-särskola eller träningsskola.

Särvux

  • Du kan ha rätt att få studera på särvux.  
  • Du måste ansöka om du vill börja på särvux.
  • Du ska vara 20 år eller mer.
  • Du ska bo i Sverige och klara av utbildningen på särvux.

Sidansvarig

Senast ändrad

Har du frågor?

Om du vill fråga något
kan du ringa till kommunens växel.

Be att få prata med särskole-samordnaren

Telefon växeln 0563-185 00.