logo

Vem bestämmer i Hagfors kommun?

Politiker styr kommunen.

 • Medborgarna i kommunen väljer politiker vart fjärde år.
 • Politikerna i kommunen kallas även förtroendevalda.

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

 • Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen leder kommunen.
 • Kommunfullmäktige väljer styrelser och utskott i kommunen.

Kommunstyrelsen ansvarar för

 • att det som kommunfullmäktige beslutar blir verklighet.
 • Utskotten har förtroendevalda personer
  Utskotten ska ansvara för det dagliga arbetet i kommunen.
 • Hagfors kommun har 4 utskott och en nämnd.
  I utskott och nämnd bestämmer förtroendevalda personer.
 • Utskotten och nämnden ansvarar för olika frågor som frågor om barn och ungdom, kultur och fritid eller vård- och omsorg.

Utskotten och nämnden

har ansvar för 5 avdelningar, 4 enheter och kommunens räddningstjänst.

På avdelningarna och enheterna

 • arbetar anställda personer som inte är förtroendevalda.
 • De anställda tjänstemännen gör det arbete som de förtroendevalda har bestämt att kommunen ska ha ansvar för och jobba med.
 • Barn- och bildnings-avdelningen, miljö- och bygg-avdelningen och samhällsbyggnads-avdelningen är några avdelningar i Hagfors kommun.

Sidansvarig

Senast ändrad