Hjälptjänster

logo

Sopor och avfall

I Hagfors kommun är det
NordRen som tömmer soporna.

Soptunnorna töms varannan vecka.


Sortering
Alla sopor får inte kastas i soppåsen.
De ska du sortera.

Tidningar, plastförpackningar, glas
metallförpackningar och farligt avfall
är sådant som ska sorteras.

Farligt avfall är till exempel batterier och målarfärg.

Det du inte slänger i soppåsen
får du själv åka och lämna.

Du kan åka till en återvinnings-station.

Återvinnings-stationerna ligger vid butiker eller
öppna platser i bostadsområdena.

Återvinnings-centraler är större anläggningar.

På återvinnings-centraler kan du kasta
grovavfall, trädgårdsavfall, farligt avfall,
förpackningar och tidningar.

Du kan också kasta elskrot. Elskrot kan vara gamla datorer och tv-apparater.

I Hagfors finns 2 återvinnings-centraler.
En finns i Hagfors och en finns i Ekshärad.

Du kan läsa mer om du klickar här.
Här finns öppet-tider och adresser.
Texten är inte skriven på lättläst svenska.


Sidansvarig

Senast ändrad

2019-02-05

KONTAKTUPPGIFTER

  KONTAKT

  Måndag-torsdag 8.00–17.00
  Fredag 8.00–16.00
  0563-185 00

  Dalavägen 10
  683 80 Hagfors
  kommun@hagfors.se