logo

Sopor och avfall

I Hagfors kommun är det NordRen som tömmer soporna.

Soptunnorna töms varannan vecka.

Sortering

Alla sopor får inte kastas i soppåsen. De ska du sortera.

Tidningar, plastförpackningar, glas metallförpackningar och farligt avfall är sådant som ska sorteras.

Farligt avfall är till exempel batterier och målarfärg.

Det du inte slänger i soppåsen får du själv åka och lämna.

Du kan åka till en återvinnings-station.

Återvinnings-stationerna ligger vid butiker eller öppna platser i bostadsområdena.

Återvinnings-centraler är större anläggningar.

På återvinnings-centraler kan du kasta grovavfall, trädgårdsavfall, farligt avfall, förpackningar och tidningar.

Du kan också kasta elskrot. Elskrot kan vara gamla datorer och tv-apparater.

I Hagfors finns 2 återvinnings-centraler. En finns i Hagfors och en finns i Ekshärad.

Du kan läsa mer om du klickar här.
Här finns öppet-tider och adresser.

Texten är inte skriven på lättläst svenska.

Sidansvarig

Senast ändrad