logo

Din sökning Enskilda avlopp gav 7 träffar

 1. Fil/dokument Enskilda avlopp

  Enskilda avlopp Det är förbjudet enligt lag att släppa ut avloppsvatten som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning. Anläggningar som inte uppfyller dagens krav på rening

  Senast ändrad: 2024-04-30 14.27 • Storlek: 20.8 kB
  Hagfors kommun / MILJÖ OCH ENERGI / Enskilda avlopp
 2. Fil/dokument Värmepumpar

  och sjövärme). Kartutdraget kompletteras i vissa fall med uppgifter om: - enskilda vattentäkter (om sådana finns i området) - avloppsanordningar inom 100 m från borrplatsen (bifogas när kommunalt vatten/avlopp

  Senast ändrad: 2024-05-02 10.18 • Storlek: 23 kB
  Hagfors kommun / MILJÖ OCH ENERGI / Värmepumpar
 3. Fil/dokument Personuppgifter och dataskydd

  ärenden som rör enskilda, i e-post, när vi skapar och lagrar dokument med personuppgifter. Läs mer om personuppgifter. Varför hanterar vi dina personuppgifter? Inom Hagfors kommun hanterar

  Senast ändrad: 2023-09-06 08.56 • Storlek: 44.9 kB
  Hagfors kommun / POLITIK OCH KOMMUN / Personuppgifter och dataskydd
 4. Fil/dokument Bygglov och anmälan

  eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, en sådan ändring av en byggnad som väsentlig påverkar brandskyddet i byggnaden nybyggnad eller väsentlig

  Senast ändrad: 2024-03-15 14.49 • Storlek: 25.7 kB
  Hagfors kommun / BO OCH BYGGA / Bygga / Bygglov och anmälan
 5. Fil/dokument Blankettarkiv

  till enskilda vägar (Pdf, 36.5 kB) Ansökan bidrag, enskild väg (Pdf, 25.6 kB) Ansökan bidrag, enskild väg med statsbidrag (Pdf, 29.3 kB) Ansökan, blomlådor som hastighetsdämpande åtgärd (e-tjänst) Ritning

  Senast ändrad: 2024-06-10 14.51 • Storlek: 68.2 kB
  Hagfors kommun / POLITIK OCH KOMMUN / Blankettarkiv
 6. Fil/dokument Planer

  och framtida utmaningar, och är indelad i fem delar: VA inom verksamhetsområde, Kommunalt VA utanför verksamhetsområde, Enskilda vatten- och avloppsanläggningar, Utökning av verksamhetsområden och Skyfall

  Senast ändrad: 2024-05-22 09.29 • Storlek: 127.1 kB
  Hagfors kommun / POLITIK OCH KOMMUN / Planer
 7. Fil/dokument Kommunalrådets månadsbrev

  Det kommer många fejkmejl idag och där man vill att enskilda användare ska lämna ut olika uppgifter och gå in på olika länkar. Vi har även beredskap kring civilförsvaret och hur vi kan förbereda oss för olika

  Senast ändrad: 2024-06-07 09.12 • Storlek: 628.2 kB
  Hagfors kommun / POLITIK OCH KOMMUN / Kommunalrådets månadsbrev