logo

Nyhetsflöde näringslivsutveckling 2016

Här presenteras ett axplock av nyheter som händer på det lokala och regionala planet.

 

2016-12-01

Anita Tenuissen från Sun Dance Ranch berättade från scenen om sin resa med sitt företag. Handelskammaren gästade Hagfors med sitt koncept "Handelskammaren på rull" där vi bjöds på gäster från scenen och möjlighet till nätverkande. En mycket trevlig långlunch som 40-talet besökare.

 

2016-11-28

Hej Regina Larsson och välkommen hit till Hagfors Kommun, utvecklingsenheten.

- Tack så mycket. Det känns roligt att vara här. Jag kommer från Hagfors och har tidigare arbetat inom kommunen så jag känner mig inte så ny, men det är roligt att vara välkommen förstås.

Vad kommer du att arbeta med?

- Min titel är projekt- och näringslivslots. Jag arbetar framförallt med Leader, lokalt ledd landsbygdsutveckling. Hagfors Kommun är med i Leader som finansieras av EU, stat och kommun gemensamt. Min roll kommer bli att engagera företagare och föreningar att söka medel för att driva projekt samt att vara ett bollplank och stöd för företagare och föreningar som vill driva Leaderprojekt. På min övriga tid arbetar jag med näringslivsfrågor på utvecklingsenheten.

Vilken bakgrund har du?

- Jag har arbetat med företagande på Communicare, jag coachade företagare och anordnade nätverksträffar. Vi hade ett nära samarbete med kommunernas näringslivskontor och stöttade i de arbetsuppgifter som förekommer på näringslivsenheten. Jag har även arbetat med att projektleda ett EU-projekt i Hagfors Kommun. Jag driver också en enskild firma där jag har uppdrag som lärare samtidigt som jag målar och säljer tavlor.

Vilka kan Leader vara aktuellt för?

- Jag uppmanar alla som har en projektidé av något slag att höra av sig till mig så att vi kan se om det är möjligt att finansiera projektet inom Leader. Föreningar och företag kan söka. Hör av dig även om du är en privatperson med en idé. Det går ju alltid att starta en förening eller samverka med en befintlig förening, så se inga begränsningar där. De huvudområdena som det går att söka inom är: Bryta mänskliga barriärer, landsbygdens näringar, erfarenhetsutbyte, traditionella resurser och nya smarta lösningar, engagerade aktörer och ideella krafter. Det är väldigt breda områden och det är svårt att själv göra en bedömning om den idé man har är möjlig att få finansiering för. Jag uppmanar därför alla med en projektidé att ta kontakt med mig så kollar vi gemensamt om det är möjligt att söka finansiering inom Leader.

Kontakt:

Regina Larsson 070-7809112

regina.larsson@hagfors.se

 

Nätverksträff kulturella och kreativa näringar 2016-11-17 Monica museet

Vad är maker space? Fredrik Röös från biblioteket förklarade för oss att det kan vara nästan vad som helst. Det kan vara att bygga saker, utveckla idéer och det kan var placerat i stort sett vara var som helst. Det undersöks nu i vilken form det skylle kunna finnas i vår kommun - spännande!

Frågan hur vi lyfter vår bygd är alltid närvarande på våra möten. Många små saker som bygger varandra där konceptet local greeters skulle kunna vara en intressant pusselbit. Local greeters är är stort i övriga europa och en form av social turism. Det bygger på att ideella personer anmäler sig att kunna ta emot turister för att visa vår bygd. Detta ska det tittas närmare på.

Det pratades även om hur man når ut med sitt budskap vid evenemang. Flödet är enormt och det är en utmaning att nå rätt personer.

Fri sikt Klarälven och att Stjärnfors kvarn firar 20 år nästa år var också saker som berördes.

Som vanligt, tack för ett trevligt möte!

 

Fredag 2016-10-14

Tre fina företag har besökts under fredagen tillsammans med Kjell-Arne Edvinsson från IUC Stål & Verkstad. Efter intressant genomgång av verksamheten kunde Kjell-Arne presentera ekonomiska stöd som företagen kan få. Det handlar då om att utveckla sitt företag på något vis, via innovationer eller exempelvis marknadsföring.

Jan Åhslund och Krister Axelsson på Autofric ska snart investera i en ny maskin för 3 D tillverkning och står inför en spännande fas.

Elm´s Mekaniska ser stor potential i sin egenproducerade nödvattentank. Vi diskuterade mycket kring hur man kan marknadsföra den till framförallt kommuner.

Lasse Persson på Ekshärad Water Jet har många bollar i luften - som vanligt! Bland annat är en ny maskin för laserskärning på väg att handlas in.

 

Fiber till företag i Hagfors tätort 2016-09-30

Hagfors tätort är betecknat som ett fibermarknadsområde. Det innebär att etablering av fiber ska ske kommersiellt och inte skötas genom fiberföreningar som det görs på landsbygden. Det är tänkt att tillgång och efterfrågan ska mötas på den kommersiella marknaden.

Hagfors kommun har ett samarbetsavtal skrivet med Telia för utbyggnad i Hagfors tätort. Företaget Skanova är de som gräver ner fiberkabeln och Telia är de som tillhandahåller tjänster. Det går även att begära in offert från andra operatörer än Telia.

I ett fibermarknadsområde betalar man ingen anslutningsavgift för att fiber indraget i fastigheten om man tecknar ett tre-årsavtal avseende tjänsten Telia Prolane. Man betalar en fast månadsavgift utifrån den bandbredd som väljs. Avgiften är betydligt högre än för en privatperson då den ska täcka indragningen och har en högre servicegrad vad gäller åtgärdstider vid kommunikationsproblem. Om du som företagare är intresserad av få fiber indraget kontaktar du enklast Telia eller annan operatör för att få offert. Stöter du på problem och märker att de har svårt att ge dig en offert är du välkommen att mejla Hagfors kommun och Johnny Lövgren, adminstrativ chef. Han går då via sina kanaler på Telia för att ta fram ett pris. Meljadress; johnny.lovgren@hagfors.se

Har du frågor kring fiber går det också bra att kontakta Fredrik Igelström

 

2016-09-30

Under fredagen informerades två grupper på ABC kraften om vilken hjälp det finns att få vid start av eget företag. Det var målare, slaktare, sömmerskor och många andra yrkesområden som var representerade i grupperna. Det blev bra diskussioner på svenska, engelska och arabiska . Flera idéer som säkert kan bli något i framtiden.

2016-09-23 stod Hagfors värd för ett nätverksmöte för näringslivsuveckling i Värmland. I texten nedan reflekterar Åsa från Torsby om dagen.

"Näringslivsutveckling handlar mångt och mycket om samarbete mellan företag, kommun och andra aktörer.
Men det handlar lika mycket om omvärldsbevakning, lära av andra och att hitta beröringspunkter som kan skapa nya samarbeten som genererar högre tillväxt lokalt och regionalt.

I Värmland har vi ett fantastiskt samarbete i form av NU-nätverket. Näringslivsansvariga från alla 16 kommuner träffas kontinuerligt för att skapa nya samarbeten och öka kunskapen om värmländskt näringsliv.

Idag var vi inbjudna till Hagfors kommun och vi hade som vanligt bra samtal och informativt utbyte mellan kommunerna. Som avslutning bjöds vi på en väldigt intressant rundvandring hos Uddeholm, ett världsledande industriföretag med 850 anställda som har anor sen 1640-talet!

Jan som är anställd hos Uddeholm sen nära 40 år tillbaka gav oss historiska ögonblick om företaget men självklart också berättelsen om den nutida produktionen av det världskända verktygsstålet.

Vi fick verkligen se och känna på produktionsprocessen på nära håll! Superspännande!"

 

 

Sidansvarig

Senast ändrad