logo

Möte i näringslivsrådet

I höst kommer Framtidsforum arrangeras som kommer bli en spännande dag med fokus på utbildning, företagande och inspiration till entreprenörskap.

Näringslivsrådets möte var denna gång förlagt till denna trevliga byggnad i Ekshärad. Dock var omgivningarna var inte riktigt lika gröna som på bilden.

Vi diskuterade siffror kring nystartade företag i vår kommun under 2016. Det mäts på olika sätt av olika aktörer men gemensamt är att det är det startas lite för få nya företag. Vi ligger under snittet i Värmland och ganska långt från rikets snitt. Informationsträffar i ämnet kan vara en åtgärd för att öka intresset.

Mötet beslutade att anta två nya fokusområden för arbete med näringslivet under 2017. Dessa är "En förtagsservice utöver det vanliga" och "God kompetensförsörjning". Det första syftar till att ge en enklare och mer kundorienterad process när företag är i kontakt med kommunen. Ett handlingsprogram håller på att jobbas fram för detta och det är främst kommunen internt som driver denna process. Det andra handlar om att upparbeta ett tätare samarbete mellan utbildning och jobb. Vår kommuns utveckling är beroende av att våra företag har tillgång till medarbetare med rätt kompetens. Som ett led i att belysa detta kommer ett en dag arrangeras i slutet av oktober, Framtidsforum - utbildning, företagande och inspiration.

Framtidsforum kommer vara en mässdag på Älvstrandens bildningscentrum och ha tre syften: Belysa sambandet mellan utbildning och jobb - kompetensförsörjning. Nätverkande mellan företag - business to business. Visa upp företagande och inspirera till entreprenörskap samt bidra till en positiv attityd till företagande och utbildning.

Arrangör för dagen kommer Peter Törnqvist att vara. Hans roll innefattar ansvar för utställarna och en övergripande projektledning. Arrangemanget kommer ske i tätt samarbete med näringslivsrådet, Arbetsförmedlingen och Hagfors kommun. Det här känns som ett nytt och spännande upplägg där en entreprenör samarbetar med näringslivsrådet och det offentliga. Detaljer kring Framtidsforum kommer arbetas fram under våren och information spridas allt eftersom.

Sammanfattningsvis ett bra möte som sätter riktningen för näringslivsarbetet under 2017!

 

Sidansvarig

Senast ändrad