logo

Företagsbesök, Competens Utbildning AB

Platsansvarige Roger Melberg försöker förklara för oss hur man programerar en CNC maskin, hans gest säger väl en del..

Competens är ett rikstäckande utbildningsföretag som erbjuder arbetsmarknadsutbildning. De vänder sig till arbetssökande och företag som vill fortbilda personal. I Hagfors finns utbildning inom verkstadsteknik, svets och CNC operatör.

De två första veckorna i utbildningen kartläggs personen. Efter detta vet men vilken inriktning man ska välja och vad som är mest lämpligt. Ett grundintresse för teknisk matematik och vinkelberäkningar är bra att med sig om man siktar på CNC operatör.Tidigare har det alltid varit en övervikt av personer som vill lära sig svetsa, idag berättar Roger att merparten vill inrikta sig på CNC. Vi har stor efterfrågan i kommunens företag på CNC operatörer lokalt så det får vi se som en bra trend.

Roger pratar gott om samarbetet med Arbetsförmedlingen och att detta är en viktig del för att få flyt i verksamheten. Han har också en ständig dialog med ortens verkstadsföretag för utslussning av nyutbildade. Det är således en viktig part i vår kommuns näringsliv vi besökt då utbildad personal till vår största näring är viktigt.

Tack och fortsatt lycka till hälsar Jan Lilja, Lars Nyborg och Fredrik Igelström Hagfors kommun och Maja Antonsson från Arbetsförmedlingen.

Sidansvarig

Senast ändrad