logo

Vi skapar en ny mötesform

Under hösten kommer vi starta upp en ny mötesform, LED-möte (lotsmöte för enkel dialog). Syftet är att förenkla processen i företagsärenden där företagaren behöver ha kontakt med flera avdelningar/enheter på Hagfors kommun. LED-mötet kommer ha en fast mötestid, tisdagar mellan klockan 10-11 med start tisdag den 5 september.

Vi tror detta kommer ge en mycket smidigare process än innan då företagaren under ett enda möte får träffa de funktioner på kommunen som är aktuella i ärendet.

Om du som företagare känner att du har ett behov av att träffa oss i ett LED möte, kontakta Fredrik Igelström för bokning av tid.

Sidansvarig

Senast ändrad