logo

Hur jobbar kommunen med näringslivsfrågor?

På Hagfors kommun arbetar vi bland annat med att planera och genomföra företagsbesök och event - frukostar, luncher och after works. Hos oss får du hjälp med rådgivning vid starta eget, vi kan undersöka möjligheter till bidrag vid investeringar med mera. Vi jobbar med nätverk, kontakter med organisationer och kommuner i länet med mera. Ytterligare en viktig uppgift för oss är att arbeta med lotsning av företagsärenden och kontakter med kommunen, mer information följer nedan om vårt arbete med LED.

Vilka är vi då som arbetar med detta?

Näringslivsutvecklare Fredrik Igelström jobbar fram till sista augusti i år 40 procent med kommunens näringslivsfrågor, därefter återgår han till heltid. För att täcka upp jobbar sedan en tid tillbaka Peter Törnqvist halvtid hos oss. Lars Nyborg är utvecklingschef i kommunen och VD i Uvåns näringslivscenter AB och har en bredare och mer övergripande roll i arbetet. I Uvåns styrelse behandlas bland annat låneförfrågningar av det riskkapital bolaget har.

Innovation Park

Fram till sista augusti i år arbetar Fredrik Igelström 60 procent i projektet Hagfors Innovation Park som ägs och drivs av den ekonomiska föreningen Karlstad Innovation Park. Innovation Park handlar om att starta upp verksamheten under våren och under denna tid få fram en profil för rekrytering av någon som kan jobba med IP från 1 september. Mycket av jobbet nu i början handlar om att få till lokalen och locka olika målgrupper.

LED-gruppen

Förutom ovan nämnda kommer flera tjänstemän i kommunen i kontakt med företagsfrågor vid olika tillfällen. Varje tisdag träffas LED gruppen (Lotsmöte för Enkel Dialog) där dessa tjänstemän ingår för att i första hand möta företagare som har ett ärende på gång. När inga ärenden finns träffas gruppen ändå för att stämma av vad som är på gång och hur vi kan ligga steget före för att underlätta för vårt näringsliv.

Hör gärna av dig om du funderar över något!

Sidansvarig

Senast ändrad