logo

Företagsbesök Lakene Gård

Grisen Babe

Kelgrisen Babe gillade uppmärksamheten

Grisen Babe möter oss i dörren till konferensrumet och charmar oss fullständigt. Det sätter prägeln på hela besöket (stora leenden). Vi får en grundlig presentation av Helena och familjen om planerna med gården. Gården hyrs idag, men tanken är att förvärva hela egendomen inom en treårs period.

Verksamheten är nu i en uppstartsfas med att bli en besöksgård, vi får återkomma när verksamheten är i full gång.

Vi tackar för fikat och ett intressant besök.

Lars Nyborg och Peter Törnqvist, utvecklingsenheten och Maja Antonsson arbetsförmedlingen.

Publicerad av

Publicerad datum