logo

Företagsbesök på Valmet

På Valmet i Hagfors tillverkar man malsegment till 800 kunder i 70 länder. Segmenten används i
pappers- och massaindustrin och tillsammans med ett finskt systerbolag har de 35 procent av
marknadsandelarna på världsmarknaden.

Platschefen Jan-Erik Örtgård möter upp oss och berättar om produktionen, produkterna och företaget. Inte minst berättar han om de stora investeringar som ska göras inom automation.
Här i Hagfors har Valmet cirka 100 personer anställda och varje år tillverkar de cirka 115 000 segment och tar fram mer än 100 nya segmentmodeller.

I nuläget är det som sagt investeringar i automation som står
för dörren men när Jan-Erik blickar framåt så bedömer han att man inom tre år kommer att investera i en 3D-printer.

Tack för att vi fick besöka er!

Vi som besökte Valmet var Jens Fischer, kommunalråd, Jan Lilja kommunchef och Lars Nyborg utvecklingschef.

Publicerad av

Publicerad datum