logo

Företagsbesök under vinter och vår

Vi kommer besöka 24 företag den 24 mars.

Text

Sedan hösten 2015 har vi från kommunen, i vissa fall i sällskap med Arbetsförmedlingen, gjort cirka 230 företagsbesök. En blandning mellan stora och små och i alla typer av branscher. Vi har inte hunnit besöka alla, men väldigt många och en del större företag flera gånger. De som gjort besöken har varierat mellan några tjänstemän tillsammans med kommunalrådet.

Nu vill vi att fler i vår organisation ska få möjlighet att träffa kommunens företag och vi tänkte göra det under en dag. 24 mars kommer sex tjänstemän paras ihop men varsin politiker för att besöka fyra företag var. Syftet är att fler ska få möjlighet att sätta sig in i en företagares vardag och under ett lite längre besök kunna diskutera olika frågor.

Ganska mycket tid har under åren lagts på företagsbesök och vid några tillfällen har frågan kommit upp om det kommer ut någonting av det? Svaret på den frågan är defintivt ja! Kommunen behöver veta vad företagen gör och hur de tänker mer i detalj för att kunna fylla den samordningsroll näringslivsarbete handlar om. Det är i dialogen med det enskilda företaget pusslet om vårt näringsliv byggs och där behov och önskemål framkommer. Det är viktigt för att vi ska kunna:

- Erbjuda en bra service och väg in mot kommunens myndighetsutövning.

- Erbjuda möjligheter för företagen i kommunen att träffas och därmed utveckla samarbeten.

- Jobba med kompetensförsörjningsfrågan och få reda på vilka behov som finns.

Vi ser fram mot 24 mars och hoppas att de företag som får frågan om besök har möjlighet att ta emot oss!


Sidansvarig

Senast ändrad