logo

Mejlutskick till näringslivet angående coronaviruset

Detta utskick gjordes torsdag 19 mars med anledning av påverkan från coronaviruset för näringslivet i Hagfors kommun.

Hej på er!

Det känns som vi nu är i en av de mest omvälvande tider på mycket länge. Osäkerheten kring den närmaste framtiden är stor och nya besked eller rekommendationer kommer varje dag. I den här extraordinära situationen vill vi från kommunens sida få en uppfattning om hur läget är i Hagfors näringsliv. Utifrån det allmänna läget och signaler från nationellt håll vet vi att vissa branscher, till exempel hotell- restaurang, påverkas snabbt. Vi hör också mer lokala signaler om att enskilda företag inte påverkas särskilt mycket eller där andra faktorer som ny orderingång istället medför en positiv utveckling. För att få en så god och nyanserad bild som möjligt vore det intressant att få in signaler både från er som har ett besvärligt läge och som kanske står inför varsel och uppsägningar och från er som känner att ni står relativt stabila även om osäkerheten kvarstår en tid framåt.

Vi är därför tacksamma om ni tar er lite tid och mejlar uppgifter om nuläget. Ni som känner att det rullar på ungefär som vanligt behöver naturligtvis inte skicka något om ni inte vill. Givetvis finns det inga krav från oss utan bara en önskan att få en så bra bild av läget som möjligt. Vi får ibland även frågor från ett regionalt och nationellt håll om vår bild av läget och även då känns det bra om vår bild  överensstämmer så bra som möjligt med er verklighet.

Har ni några särskilda frågor med anledning av läget så hör av er. Utifrån den allmänna osäkerheten är det inte lätt för någon av oss att veta vilka vägar som är de rätta men ibland kan det vara bra att få lyfta frågan och diskutera den tillsammans.


Hälsningar från oss som jobbar med näringslivsfrågor 
Lars Sätterberg, utvecklingchef
lars.satterberg@hagfors.se
0563-187 76

Fredrik Igelström, näringslivsutvecklare
fredrik.igelstrom@hagfors.se
0563-187 43

Peter Törnqvist, projektledare 
peter.tornqvist@hagfors.se
0563-187 64

Sidansvarig

Senast ändrad