logo

Näringslivsarbete

LED möten, finansiering och företagsbesök är några av områdena vi jobbar med i kommunens näringslivsarbete. Allt för att stärka, underlätta och samarbeta med företagen i kommunen.

LED

LED -Lotsmöte för enkel dialog, innebär att företagaren i ett möte får diskutera sitt ärende med alla tjänstepersoner på kommunen som är berörda. Alla hör vad alla säger och vi minskar risken för att saker och ting ska “hamna mellan stolarna”. Mötesformen infördes hösten 2017 och har varit väldigt uppskattad både bland företagare och tjänstepersoner. Det finns en stående tid varje tisdag klockan 10:00 som går att boka. När inte är bokat har vi med jämna mellanrum interna möten för att fånga upp vad som händer på respektive enhet vad gäller företagsärenden.


Starta eget företag

Vi erbjuder starta eget hjälp till alla i kommunen som är intresserade. Det är väldigt varierande hur långt man kommit i sin process när man kontaktar oss. Vissa vill bolla sin idé på tidigt stadie medan andra i stort sett bestämt sig och vill ha hjälp att registrera eller hjälp med kontakter.


Träffar

Normalt sett arrangerar vi 6 träffar per år fördelat på två frukostar, luncher och after works. Vi gör detta för att vi vill underlätta för samverkan mellan företagen och för att det är trevligt med tillfällen att ses. 2020 blev annorlunda såklart men vi vill komma igång med träffarna igen så snart möjlighet ges.


Näringslivsråd

I näringslivsrådet jobbar företag och kommunen tillsammans för att stärka det lokala näringslivet. Rådet träffas 2 gånger per år och lyfter aktuella frågor samt informationsutbyte vad som händer i olika grupperingar och nätverk.


Finansiering

Vi hjälper gärna till att titta över vilka finansieringsmöjligheter som finns när det behöver investeras i nya eller befintliga företag. I vårt eget näringslivsbolag, Uvåns näringslivscenter finns riskkapital att tillgå. Vi har goda kontakter med Region Värmland, Almi och även andra som har olika typer av stöd och lån.


Företagsbesök

Det är viktigt för oss att ha en väl fungerande dialog med kommunens företag. Att träffas och i lugn och ro diskutera olika saker som rör det enskilda företaget och kommunen i stort är väldigt värdefullt. Vi får en inblick i företagets vardag och företagaren får reda på vad kommunen jobbar med. Vi gör många besök på ett år och en viktig del i det hela är att kunna hjälpa till att knyta ihop företag som kan dra nytta av varandra.


Besöksnäring

Hagfors kommun har ett aktivt samarbete med ett flertal företag inom besöksnäringen, vi har påbörjat arbetet med företagsbesök liknande de som beskrivs ovan. Representanter från kommunen finns med vi minst två tillfällen då besöksnäringsföretagen har träffar under året, oftast vår och höst, för att besvara frågor och lyssna på önskemål från branschen. Vi driver också gemensamma projekt för att utveckla och göra kommunen än mer attraktiv för boende och besökare. Pågående arbete just nu sker främst inom, platsutveckling, uppdatering av vandringsleder och färdigställande/slutförande av projektet Biking Värmland. Utöver detta sker ett dagligt arbete för att underhålla och stimulera besöksnäringen i Hagfors kommun.


Framtidsforum

Mässan där företag och framförallt unga möts för att kolla vilka möjligheter man ser med varandra. Den genomförs varje år i oktober.

Sidansvarig

Senast ändrad