logo

På gång i projekt och branscher

Hagfors kommun jobbar för att stimulera näringslivet i kommunen på flera olika sätt. Ett sätt är att jobba mot specifika branscher i projekt, där ofta flera olika parter är med.

Så här i slutet på året vill vi uppdatera dig om vad som hänt och vad som är på gång. 

Besöksnäringen

I oktober hölls höstens besöksnäringsmöte, där företag inom besöksnäringen är inbjudna, på nystartade Sunnemo trädgårdscafé. Deltagande företag berättade om en bra säsong där man ser en klar förbättring jämfört med de senaste "Covid-säsongerna".

Under pandemin blev det betydligt fler som gav sig ut i naturen, vandring och cykling är aktiviteter som växt de senaste åren. I Hagfors har vi idag fyra godkända Biking Värmland leder, cykelleder som är kvalitetssäkrade enligt gemensam modell. När det gäller vandringsleder finns motsvarande i Värmlandsled, även det är kvalitetssäkrade leder och för tillfället finns en sådan i kommunen. Halgåleden i anslutning till Brattfallet. Ytterligare två besiktigas under våren 2023, Rundslinga Värmlandsgården och Åsenslingan.

Under hösten stod det också klart att Hagfors kommun, tillsammans med ytterligare Värmlands kommuner, beviljats projektmedel från Tillväxtverket. Det innebär att vi fram till oktober 2024 satsar på att utveckla ytterligare cykel- och vandringsleder i vår kommun.

Kontaktperson; Leo Larsson

 

Handel och platsutveckling

Hagfors kommun har haft en bra tillväxt i handeln under de senaste åren, 2021 års redovisning är de färskaste siffrorna som finns (Handelsfakta.se).

Den totala detaljhandeln i kommunen uppgick till 533 miljoner, i detta står dagligvaror för 408 miljoner och sällanköp för 126 miljoner.

Motsvarande siffror för 2020 var;

Totalt 522 miljoner, dagligvaror 406 miljoner och sällanköp 116 miljoner.

Om vi tar siffrorna för 2019 som är helt utan pandemi så kan vi konstatera att vi haft två starka år i 2020 och 2021
2019 hade vi följande siffror Totalt 504 miljoner, dagligvaror 400 miljoner, sällanköp 104 miljoner.

Ett sätt att driva den lokala handeln är föreningen HelaHagfors jobb med presentkort. Så gott som alla butiker med en kortterminal är medlemmar. Detta genererar cirka 3,6 miljoner kronor i inlösta kort under senaste året.

Ett sätt att stärka både handel och besöksnäring är att kunna erbjuda attraktiva ställplatser. Det kan vi nu i Hagfors parken som ställdes i ordning i somras. Där finns 12 platser med el och vatten samt latrin och gråvattentömning i anslutning till platserna. Renovering av befintliga byggnader på området hann vi börja med men det kommer slutföras under

våren 2023. Det som ska göras är uppfräschning av fasader och takbyte på dansbana samt nya våtutrymmen i paviljongen.

Utvecklingsarbetet med våra centrum har påbörjats. I Hagfors planeras det nu för nya belysningsstolpar på Köpmangatan och en ombyggnad av parkeringen Vågen 6 mellan stadshuset och kaffestugan. Det blir ny beläggning och belysning, planen är också att få till en cykelparkering samt förbereda för elbilsladdare. I Ekshärad projekteras det för nya rabatter på den östra sidan av Rv 62 samt nya staket i anslutning till rabatterna. Julbelysning är en del i det framtida arbetet med centrumen. Både Hagfors och Ekshärad har fått lite ny belysning till detta året.

Kontaktperson; Peter Törnqvist

 

Livsmedelsproducenter

Lokal grönsaks- och potatishubb är ett Leader-finansierat projekt ägt av Nifa och som Hagfors kommun är involverat i. I projektet undersöker man möjligheten för livsmedelsproducenter att ha gemensamt lager och packeri med fokus på grönsaker och potatis, med syftet att främja lokal matproduktion. Projektet har varit runt och pratat med ett flertal producenter i kommunen som delat med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Förhoppningen är att flera kommuner och näringen tillsammans med livsmedelsproducenter kan bilda ett partnerskap som kan jobba framåt för att hitta lösningar för god logistik runt livsmedel i Värmland.

Projektet pågår från maj 2022 - augusti 2023.

Kontaktperson; Linnea Öjes

 

Industri

EU projektet “Etablera Smart industricenter i Hagfors” har snart pågått i två år och närmar sig sitt slut, februari 2023. Vad har hänt så här långt då?

  • Samarbetet mellan skolan och industriföretagen i Hagfors/Munkfors har utvecklats. Det visade sig tydligt när vi genomförde Framtidsveckan där eleverna gjorde lyckade besök ute hos alla industriföretag. Vi jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål - att göra teknik och industri utbildning attraktiv!
  • Vi har byggt upp kontakten med många värdefulla samarbetspartners som kan bedriva industrinära utbildning i Hagfors på distans eller på plats.
  • Vi har arrangerat workshops och utbildningar i bland annat robotprogrammering och automationsteknik som stärker våra företags konkurrenskraft.
  • 10 februari kommer vi ha en förmiddag på ÄBC där vi avslutar nuvarande projekt men framförallt blickar framåt mot nästa fas - att utveckla Smart Industricenter. För att kunna göra det på ett kraftfullt sätt med rätta resurserna kommer vi söka ett nytt EU projekt som förhoppningsvis ska kunna starta i juni.

 

Snart två år till ända med projektet och vi har förflyttat redan industristarka Hagfors kommun framåt. Främst genom att lägga grunden för framtida attraktivitet för teknik och industri och genom att hitta vägar för industrins kompetensförsörjning genom olika utbildningsalternativ.

Kontaktperson; Fredrik Igelström


Landsbygdsdrömmar - Obebodda hus

Landsbygdsdrömmar - Obebodda hus är ett Leader-finansierat projekt ägt av Hagfors kommun, i samarbete med Torsby, Sunne och Munkfors. I det projektet vill vi inspirera till att fler hus i våra kommuner blir bebodda. Projektet har haft ett nära samarbete med flera föreningar runtom i kommunerna, som kunnat bistå med kunskap om sin hembygd.

Under en tid har man sett en ökad efterfrågan på hus i Norra värmland, inte minst de som ligger i utkanten av tätorterna och som kan ha ett större renoveringsbehov. Hus som står öde har alltid en eller flera ägare som själva väljer vad de vill göra med sina hus. Ibland har tiden eller orken inte räckt till, eller så drömmer man om att barnbarnen en dag ska ta över. Anledningarna till att hus blir tomma är många.

Dock kan vetskapen om att det finns någon som är intresserad av att renovera, flytta in och ge huset ett nytt liv göra att man trots allt väljer att ta steget att sälja. Det är där projektet kommer in, genom att inspirera, lyssna på folk, stötta och hjälpa till där vi kan.

Projektet är en del av kommunernas landsbygdsutveckling, där vi ser en fördel med att nyttja befintliga resurser som husen faktiskt är och som med lokala medel och företag kan rustas upp. Allt för att stötta en levande landsbygd.

Kontaktpersoner; Linnea Öjes, Leo Larsson

 

 

Sidansvarig

Senast ändrad