Hjälptjänster

logo

Näringslivsrådet

I näringslivsrådet jobbar företag och kommunen tillsammans för att stärka det lokala näringslivet. Rådet träffas 4 gånger per år och lyfter aktuella frågor samt informationsutbyte vad som händer i olika grupperingar och nätverk.

Ordförande i rådet är Åsa Jonasson och vice ordförande är Christer Karphammar. Deltagare i rådet finns listade nedan.

Företagarna Hagfors: Per-Olof Henriksson

Ekshärads Företagarförening: Pia Lundberg, Hantverkstan/ Linda Arvidsson, Ekshärads Färg & tapeter/ David Bildt, Advokatfirman Bildt AB

Handel - Hagfors Köpmannaförening: Pär Säfström, Janssons Möbler

Bygg/entreprenad: Sören Haglund, Emtbjörks AB/ Göran Elm, Elm´s Byggnadsfirma

Ekonomi: Jesper Eliasson, Hagfors redovisning/ Åsa Jonasson, Swedbank

Industri: Ellen Myrén Scott, Robert Gustafsson, Uddeholm AB/Haidi Skoghammar, Hagfors vägstål

Besöksnäring: Stig Sonebrink, Uddeholmsladan/Christer Rådeström Uddeholms hotell

Gröna näringar: Christer Karphammar, Mellanskog/Olle Göransson, LRF

Hagfors Innovation Park: Maria Kvarnström

Arbetsförmedlingen: Per-Arne Jonsson

Uvåns Näringslivscenter: Lars Sätterberg, Fredrik Igelström

Hagfors kommun: Jens Fischer, Jan Lilja

Sidansvarig

Senast ändrad

2019-12-03

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se