Hjälptjänster

logo

Serveringstillstånd

Om du är krögare eller privatperson som vill sälja och servera alkohol till allmänheten behöver du ha ett serveringstillstånd, enligt alkohollagen. Tillstånd krävs oavsett om det gäller kortare, tillfälliga arrangemang eller om du behöver ett permanent tillstånd för din restaurang.

I Hagfors är det kommunens alkoholhandläggare som hanterar din ansökan. Dessa tillstånd kan beviljas:

Permanenta tillstånd
Till allmänheten (restauranger) eller till slutet sällskap (festvåning, förenings- /klubblokaler). För permanent servering till allmänheten krävs det att köket ska vara godkänt för allsidig matlagning och att det kan serveras ett varierat utbud av lagad mat. Du som söker tillståndet ska ha ett tentamensbevis från kurs i svensk alkohollag.

Tillfälliga tillstånd
Till allmänheten (konsert, festival eller andra liknande arrangemang) eller till slutet sällskap (personalfest, bröllop och liknande). För servering till allmänheten är kraven desamma som för det permanenta tillståndet, med undantag för kravet på kök. Det ska dock finnas möjlighet att kunna få lagad mat i samband med servering/försäljning, detsamma gäller för tillstånd till slutet sällskap. För tillfällig servering till slutet sällskap är kravet på kunskap i alkohollagen lägre, men om ansökan avser flera olika slutna sällskap (festvåning eller föreningslokal) eller yrkesmässig servering är kunskapskraven likadana som för permanenta tillstånd.

Du kan också ansöka om permanent eller tillfällig utökning av ditt befintliga serveringstillstånd, för till exempel uteservering eller om öppettiderna ska förlängas.

Utöver de ovanstående kan du också söka tillstånd för pausservering (till exempel i foajé under pauser vid föreställning) samt trafikservering (på tåg, båt eller flyg).
Tillstånd kan dock vägras eller begränsas om det finns risk för att serveringen ställer till problem eller skada ur alkoholpolitisk synpunkt, även om övriga krav är uppfyllda.

Alla beslut om serveringstillstånd utgår från alkohollagen. Människors hälsa går före ekonomiska intressen och enligt lagen ska alkoholdrycker serveras återhållsamt för att begränsa dess skadeverkan. När du ansöker om serveringstillstånd görs samtidigt en bedömning av flera faktorer:

  • Risk för störningar - till exempel hur det ser ut i närområdet där alkoholen ska serveras. Kommer det att påverka ordningen för boende och trafik i området?
  • Lokalens lämplighet - om lokalen har ett godkänt kök och matsal, var i lokalen alkoholen kommer att serveras. Det görs också en bedömning gällande brandsäkerhet.
  • Den sökandes lämplighet - till exempel kunskap om hantering och servering av alkohol. Verksamhetens finansiering ses över och det görs också en kontroll av den sökandes bakgrund gällande brottslighet, skulder och ekonomi.

Om du har frågor om tillstånd, försäljning och servering av alkohol är du välkommen att kontakta kommunens miljö- och byggavdelning.


Sidansvarig

Senast ändrad

2019-10-02

KONTAKTUPPGIFTER

Alkoholhandläggare
Ulrika Persson
0563-188 12

miljo.bygg@hagfors.se

Vi rekommenderar att du bokar tid inför ett besök vid miljö- och byggavdelningen för att säkerställa att rätt handläggare finns på plats. Tid bokas via mail eller telefon.

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se