logo

Anpassningar ÄBC

I detta projekt kommer vi bygga om entrén till Älvstranden Bildningscentrum samt biblioteket. Det blir möjligt att begränsa åtkomsten till skolans lokaler, och biblioteket blir tillgängligt via en separat entré. Skolköket får utökade ytor och en bättre arbetsmiljö. Vi satsar också på nya ytor för ett lärcentrum för distansstudier och undervisning på bottenplan.

Ny biblioteksentré och skolans befintliga entré

  • En ny separat entré byggs för biblioteket. Vi behöver kunna skilja skolans personal och elever från allmänheten som besöker andra verksamheter, exempelvis biblioteket.
  • Ny studieyta för fjärrstudier och undervisning, s.k. lärcentrum. Bottenplanet i
    trapphus angränsande till hall byggs om och anpassas för ändamålet.
  • Vi utökar utrymmet i skolköket.
  • Vi skapar ett bättre flöde i skolköket.

  • Entreprenören kommer fokusera och jobba mer intensivt under lovdagar och studiedagar för att så lite som möjligt störa verksamheterna.
  • Byggstart okt/nov 2021
  • Slutbesiktning aug 2022.

Byggservice i Geijersholm AB

Entrétorg med utbyggnad av kök

Publicerad av

Senast ändrad