logo

Råda skola F-6

I Råda bygger vi ut F-3 skolan till att bli en F-6 skola. Vi bygger nya klassrum, trä- och syslöjd, hemkunskap, elevhälsa samt fler lokaler för personal. I augusti 2023 ska vi kunna ta emot fler elever som får påbörja sina mellanstadie år här.

Här kan du se hur skolans exteriör har växt fram från februari 2022 till i februari 2023. Från urgrävning, gjutning av platta, väggar, tak, panel, målning osv. Idag är även en stor del av interiören klar. Under sommaren 2023 ska de sista arbetena för utemiljön utföras.

April 2023

Det spacklas och målas för fullt. Montering av fönstersmygar och foder pågår. Klädskåp, whiteboards och hyllor har blivit levererade och monteras också. Det mesta av kakel i kök och vid bänkar är också nästan klart. Kapprummet i den gamla delen av skolans har också gjorts om och kommer ha fler platser. Här kan ni se bilder från den fina ljusa kombisalen (syslöjd m.m), träslöjd, kapprum, klassrum målat i en blå fin ton, samt från entrén med stora fönster utåt lekytan.

Juni 2022

Det är sommarlov för eleverna på Råda skola, men byggarbetet fortskrider. Parallellt med att plattan för den nya delen har gjutits har det också hänt en del med det som ska bli den nya lekytan. Bland annat har en ny fin klätterställning har kommit upp, en ny lekkulle har påbörjats (den gamla som var framför skolan togs bort). På lekytan kommer det också planteras en del träd för att skapa en mysig miljö men också bidra med skugga.

April 2022

En liten uppdatering från Råda skola där bygget är i full gång Entrén till F-3 byggnaden är nu borttagen och man har förberett en grund för att bygga upp nästa hus framför. Eleverna har därför fått en tillfällig entré till sin skola. Härligt att se när det händer grejer!

Februari 2022

Torsdag 22 februari togs ett första spadtaget för utbyggnaden. Nu tar bygget fart. Entreprenören Brixly inleder med att skapa en tillfällig entré för elever och personal. samt skapa en lekyta. Kullen som idag ligger framför F-3 skolan grävs upp och flyttas till viss del.

November 2021

Den gamla skolbyggnaden är riven. Entreprenören kommer att inleda med att bygga en ny tillfällig entré som barnen kan använda tills huvudentré står klar.

En fiberledning ska läggas om. När våren kommer ska ett arbete med att anlägga en ny lekplatsyta och kulle.

Juni 2021

För att förbereda för den kommande byggnationen pågår just nu demontering av den gamla skolbyggnaden. Rivning kommer att påbörjas under vecka 26.

Övergripande information

Politiskt beslut har tagits om att Råda skola ska rymma och bedriva skolverksamhet från förskoleklass upp till sjätteklass. Det innebär att vi bygger om och bygger ut skolan från F-3 till F-6.

  • Vi gör en tillbyggnad till den nuvarande skolan som ska innehålla personalutrymmen, elevhälsovård och administration samlat centralt i byggnaden. Tre klassrum med tillhörande grupprum. Specialsalar trä/metallslöjd, hemkunskap samt en kombinerad sal för syslöjd, musik, NO och möten.
  • Vi bygger om den befintliga byggnaden med nytt pausrum/kontor för kökspersonal. Vi ska skapa en ny mottagning för verksamhetens transporter.
    Vi utökar diskutrymmet och förråd till kök.
    Ny större lokal för fritids och förskoleklass.
    Passage genom kapprum.
  • Vi förbättrar den yttre miljön genom att utöka med personal- och besöksparkering öster om skolbyggnaden. Skolgårdsstängsel med grindar runt skolgården. Komplettering/ersättning av asfaltytor på skolgården. Fotbollsplanen blir gräs istället för grus. En kulle för lek. Ny lekutrustning. Yta för odling söder om skolbyggnaden. Två komplementsbyggnader: Miljöstation och leksaksförråd.

Just nu pågår projektering, och denna beräknas vara klar jan/feb 2022.
I feb/mars beräknas markjobb kunna starta.

Skolan beräknas vara klar för inflytt höstterminen 2023.

Solceller på del av tak. Utökad plantering av träd. Plantering lekbuskage. Sedumtak på komplementsbyggnader.

Brixly

Översikt med yttre miljöer

Översikt av den del som byggs till

Översikt på de delar som ska byggas om

Publicerad av

Senast ändrad