logo

Brattfallet och Halgåleden

Brattfallet är ett 10 meter högt vattenfall. Vid höga vattenflöden är fallet mäktigt. På sommaren då vattenföringen är låg kan man klättra i fallet. Efter Brattfallet rinner Halgån genom en kanjon. Området kring Brattfallet är tillgänlighetsanpassat. Här finns informationstavlor, rastplats med bänkbord och utedass.

Aktuellt! Planerad officiell säsongsöppning av Halgåleden är något förskjuten på grund av att isen legat kvar så länge. Leden förväntas vara iordningställd till helgen vecka 20 (21-22 maj 2022).

Tre vandringsleder utgår från vattenfallet

  • 1 kilometerslingan är lättvandrad och går uppströms älven till den gamla flottningsdammen och passerar en gammal kolningsplats. Leden är till viss del anpassad för hjulburna.
  • Strövslingan på drygt 2 kilometer är en medelsvår slinga som går genom skogs– och myrmark.
  • Den nära 7 kilometer långa Halgåleden är bitvis mycket krävande med stora nivåskillnader. Höjdskillnaden är 122 meter. Ledens dragning är gjord för att visa hur naturens krafter har format landskapet alltifrån istid till nutid.

Halgåleden– en del av Värmlandsleder

Halgåleden är en kvalitetssäkrad Värmlandsled. Det innbär att leden är kontrollerad och godkänd av föreningen Värmlandsleder. Den uppfyller alla våra kvalitetskriterier. Till exempel att ledmarkeringen är lätt att följa. Broar, spänger och rastplatser är välskötta. Skyltar har text på svenska, engelska och tyska.

Har kan du läsa mer om Halgåleden på Värmlandsleders webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad av

Senast ändrad