Hjälptjänster

logo

Ekologiska livsmedel är det bästa valet

Ekologiskt jordbruk är ett heltäckande system där alla delar samarbetar på naturens villkor. Då mår vattnet och jorden bra och fåglar, insekter och småkryp lever och frodas. När du handlar ekologiskt slipper människor, djur och växter att utsättas för kemiska bekämpningsmedel. En del av dem är hormonstörande och många är skadliga för livet i vattnet.

undersida bild

Vad innebär det att ett livsmedel är ekologiskt?
I den ekologiska odlingen får man inte använda konstgödsel och syntetiskt framställda kemiska bekämpningsmedel. Vissa naturligt förekommande ämnen får dock användas som bekämpningsmedel. Fodret till djuren ska vara ekologiskt och till största delen odlat på den egna gården. Det är också viktigt att djuren får vara utomhus och får utlopp för sina naturliga beteenden.

Läkemedel för djur, som antibiotika, ska användas med stor försiktighet. Om ett djur behandlas med läkemedel förlängs karenstiden innan djuret får slaktas. Man får inte heller använda genetiskt modifierade organismer, och bestrålning är förbjuden. Ett ekologiskt uppfött djur spenderar hela sitt liv på samma gård för att undvika stress och transporter.

Naturbeteskött, det bästa valet
Grunden för kriterierna är att naturbetesdjur går på naturbetesmark under minst halva betesperioden och att gårdens betesmarker till minst hälften består av naturbetesmark. Därtill kommer regler för vinterfodret som ska vara grovfoderbaserat och fritt från importerade proteingrödor. Den långa betesperioden innebär också att Naturbetesdjuren lever ett gott och naturligt liv under uppväxttiden. Många naturbetesgårdar är också EU-ekologiska eller KRAV-certifierade. Vill du äta kött bör du för miljön och klimatets skull välja naturbeteskött.

Märkningar att kika efter i affären
När du köper matvaror i affären finns idag flera märkningar som hjälper dig att göra ett miljövänligt, etiskt och klimatsmart val. De viktigaste märkena att leta efter är:

KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för mat, och utgår från den ekologiska grunden och ställer höga kvalitétskrav på bland annat god djuromsorg, socialt ansvar och minskad klimatpåverkan. KRAV-certifierad mat odlas utan kemiska bekämpningsmedel och innehåller inga naturfrämmande tillsatser.

Europalövet är symbolen för ekologiskt jordbruk. I den ekologiska odlingen använder man inte konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Fodret till djuren är i huvudsak producerat på den egna gården. Det är också viktigt att djuren får vistas utomhus och att de får utlopp för sina naturliga beteenden. För att få märka livsmedel som ekologiska krävs att de innehåller minst 95 procent ekologiska ingredienser.

Utveckling av antibiotikaresistens
Idag är ungefär hälften av köttet som äts i Sverige importerat. Sverige har en ansvarsfull antibiotikaanvändning till skillnad från många andra länder, och köper man dessutom ekologiskt kött kan man känna sig trygg då kraven på antibiotikabehandling och karrenstider är ännu strängare.

Antibiotikaanvändning som en förebyggande åtgärd vid köttproduktion är problematiskt. Antibiotikaresistens är ett växande problem i världen, och innebär att bakterier överlever trots behandling av läkemedel. Bakterien förökar sig, och de nya bakterierna får den resistenta genen. Hur snabbt bakterier blir resistenta beror på hur intensiv användningen av antibiotika är. Dessvärre medför det stora problem. Idag används antibiotika för att bota vanliga sjukdomar som halsfluss, urinvägsinfektion och lunginflammation, men också för att förhindra infektionen vid operation och strålbehandling av cancerpatienter. Om antibiotika skulle bli verkningslöst kommer betydligt fler människor att dö framöver.

Läckage från jordbruket, en stor miljöbov
När du köper ekologiska och KRAV-märkta livsmedel hjälper du människor, djur och natur att slippa utsättas för kemiska bekämpningsmedel. En del av bekämpningsmedlen är hormonstörande och många är skadliga för livet i vattnet. Forskare vet att de sprider sig från åkern och i stort sett alla vattendrag i jordbrukslandskapet innehåller rester av dem. De kan även spridas till regnvatten och grundvatten. Även vårt dricksvatten har drabbats. Rester av bekämpningsmedel har hit­tats i många dricksvat­tentäkter. Katastrofala läckage från fabriker som tillverkar bekämpnings­medel har också förekommit på olika håll i världen.

Ekobonden strävar efter att odla djurens foder på den egna gården och den KRAV-certifierade bonden har extra krav på sig när det gäller detta. Genom att köpa KRAV- märkt mat hjälper du till att utveckla ett svenskt jordbruk som har en balans mellan djurhållning och sädesodling. Ett sådant jordbruk skulle läcka mindre kväve, som är en stor grund till övergödda sjöar, vattendrag och hav.

Närproducerat minskar belastningen av långa transporter
I Hagfors kommun finns en mängd matproducenter med fokus på olika typer av livsmedel med hög kvalitet och hållbar produktion. Det finns en lyx i att ha den goda maten precis runt knuten, vilket är få förunnat idag. Genom att invånare och besökare i Hagfors kommun handlar hos våra lokala matproducenter kan det ge insikt i hur livsmedel produceras, hur kretslopp fungerar och varför det är viktigt att tänka på mat ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Genom att handla lokalt gynnas dessutom vår kommun och våra företagare. Den goda maten är ett fokusområde i Hagforsstrategin, och är en av kommunens stora styrkor.

Kom ihåg!
Genom att köpa ekologiska och närproducerade livsmedel bidrar du till en bättre miljö med mindre spridning av gifter och en rik biologisk mångfald.

 

http://www.landlantbruk.se/lantbruk/hoga-halter-antibiotika-i-importerat-kott/

Källor i artikeln
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/ekologisk-mat1

http://www.wwf.se/wwfs-arbete/ekologiska-fotavtryck/kottguiden/mindre-men-battre-kott/1595701-wwfs-kottguide-mindre-men-battre

http://www.naturbete.se/vad-ar-naturbeteskott/

http://www.sverigeskonsumenter.se/vad-vi-gor/bra-mat-at-alla/sakert-kott/fragor-och-svar-om-antibiotikaresistens-och-kott/

http://www.krav.se/darfor-ar-krav-markt-mat-battre-miljon

Sidansvarig

Senast ändrad

2018-03-21

KONTAKT

0563-185 00
Måndag-fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se