Hjälptjänster

logo

Palmolja hotar ovärderliga regnskogar

Det kanske inte är många av oss tänker på vilken sorts matolja som finns i det vi äter. Världens viktigaste vegetabiliska olja, palmolja, finns i mat och produkter som vi använder dagligen. Förutom i margarin, kakor, friterade produkter och choklad kan palmolja också finnas i smink, tvål, tvättmedel, ljus och mycket annat. Men den storskaliga palmoljeproduktionen har förödande konsekvenser för både människor och miljö.

undersida bild

Palmoljan utvinns ur oljepalmer, som odlas i stora plantager. Odlingarna finns framförallt i Indonesien och Malaysia. Indonesien är världens största exportör av palmolja och producerar 50 procent av all palmolja. Indonesien har uppskattningsvis 13,5 miljoner hektar oljeplantager och regeringen planerar att fördubbla arealen fram till år 2020. Det skulle motsvara en yta som är större än halva Sverige. Plantagerna ökar också i Afrika och Latinamerika.

Palmerna är visserligen både snabbväxande, lättodlade och ger bra avkastning, men på bekostnad av biologisk mångfald. Medan en gammal regnskog uppvisar en fantastisk artrikedom visar en oljeplantage ett fattigt växt- och djurliv eftersom annan frodighet än palmer bekämpas och djurarter försvinner. Det beroende av att de antingen inte kan leva i det nya landskapet eller helt enkelt för att de dödas när de gör intrång på odlingarna. För att ge plats för oljepalmsodlingarna huggs och bränns enorma arealer av världens mest artrika habitat ned.

Konsekvenser som uppstår till följd av avskogningen
Tropiska regnskogar utbreder sig över 7 % av jordens totala yta, men över hälften av jordens alla arter hittar man här. Att en allt större del av de viktiga habitaten försvinner kommer påverka den biologiska mångfalden hårt. En art som hotas till följd av den växande palmoljeindustrin är bland många andra orangutangen som håller på att förlora sin livsmiljö.

Vid avverkning av regnskog släpps stora mängder av växthusgaser, dels från maskinerna, men också för att träden agerar som ett kolförråd. Kol finns bundet i trädens stammar och blad, och när träden fälls så omvandlas kolet till koldioxid och hamnar i atmosfären. Med mindre skogsområden kommer allt mindre atmosfärisk koldioxid omvandlas till kol via fotosyntesen.

Förlust av regnskog har negativa effekter på de omgivande områdenas tillgång till rent vatten då träden renar vattnet som passerar. En tredjedel av världens 105 största städer är beroende av skogsklädda avrinningsområden för att invånarna ska ha rent vatten.

Ursprungsbefolkningarnas rättigheter sätts åt sidan och lokalbefolkningarnas intressen hotas till följd av avskogningen. Mer än 60 miljoner människor som tillhör olika urfolk är beroende av regnskogen för sin överlevnad. Många gånger är det de mest fattiga som lever av skogens resurser och det är också de som drabbas hårdast när avverkning sker och naturskogarna omvandlas till plantager.

Vad betyder palmoljan för lokalbefolkningen?
Palmoljeproduktionen är en viktig inkomst för många småproducenter. I dag står småproducenter för cirka 40 procent av produktionen av palmolja, som därigenom kan försörja sig och höja sin levnadsstandard. Men de flesta av dem är bundna att leverera till storbolagen vilket innebär att de inte har någon valfrihet eller något inflytande över sin produktion. Produktionsbolagen tar sällan hänsyn till lokalbefolkningen och naturen när de anlägger nya plantager. Det händer att invånarna i samhällena inte får någon som helst information om att den mark de odlat och bott på ska ge plats för palmodlingar. När odlingsmarkerna försvinner, och kanske till och med boplatserna blir palmoljeodlingar, hamnar många i fattigdom.

Till följd av den allt mer intensiva produktionen av palmolja minskar idag den övriga livsmedelsproduktionen i främst Indonesien.

Hur kan jag påverka som konsument?
Det kan vara svårt att veta om den palmolja som finns i de varor du vill köpa leder till avskogning eller brott mot mänskliga rättigheter. Ett bra sätt att påverka så att produktionen av palmolja blir bättre är att ställa frågor till butiken och direkt till företagen som tillverkar produkterna som innehåller palmolja. EU har beslutat att det måste anges i innehållsförteckningen om det finns palmolja i produkten, vilket underlättar för oss konsumenter. Om du väljer bort produkter med ohållbart producerad palmolja så bidrar du till att efterfrågan minskar.

Kom ihåg!
En total bojkott av palmolja behöver inte vara den optimala lösningen. Det viktiga är att vi efterfrågar och enbart använder oss av hållbart producerad palmolja som inte orsakar de stora omfattande miljöproblemen i tropikerna.

Källor

http://www.wwf.se/wwfs-arbete/ekologiska-fotavtryck/palmolja-soja-och-forandrade-marknader/1551360-palmolja

https://www.naturskyddsforeningen.se/palmolja

http://raddaregnskog.se/varfor-regnskog/#.WqElnGepWpo

http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/sa-blev-palmolja-en-klimatbov

Sidansvarig

Senast ändrad

2018-03-21

KONTAKT

0563-185 00
Måndag-fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se