Hjälptjänster

logo

Soja, en viktig proteinkälla

Soja är en av världens viktigaste grödor för produktion av vegetabiliskt protein och olja och har odlats i tusentals år i Asien. Soja ger mer protein per hektar än andra stora grödor. De senaste femtio åren har den globala produktionen av soja tiofaldigats. Huvuddelen av den soja som produceras används till djurfoder vid produktion av kött, mjölk och ägg samt vid odling av fisk. Den ökande konsumtionen av kött är den enskilt viktigaste orsaken till den snabba expansionen av odlingen.

Det kan vara svårt att föreställa sig hur många sojaprodukter man äter varje dag. Faktum är att om man äter oekologiskt kött och oekologiska mejeriprodukter så är djuren sannolikt uppfödda på soja. Dessutom är sojaolja vanligt förekommande i tvål och smink.

Soja används främst som proteinfodermedel i mjölkproduktion och i köttproduktion med enkelmagade djurslag som gris och kyckling. Idag används omkring 90 % av sojan till djurfoder. Med kunskap om att sojamjöl fungerar bra i djurens foderstater och ger högre tillväxt eller mjölkproduktion är det lätt att förstå dess värde och starka position i världshandeln.

Ungefär en tredjedel av den mark som används för att producera livsmedel och foder till den svenska matkonsumtionen ligger idag i andra länder, och sojaproduktionen tillhör denna areal.

Konsekvenserna av den intensifierade sojaproduktionen i världen
Idag bidrar sojaodlingen till ekonomisk utveckling i de sojaproducerande länderna och ger världen ökad tillgång till viktigt protein och mycket tyder på att efterfrågan kommer att fortsätta öka.

Odling av soja har bidragit till avskogning i brasilianska och bolivianska Amazonas, både direkt och indirekt då köttuppfödningen förskjuts till dit. I Amazonas finns 10 procent av alla arter på vår jord. Där lever 30 miljoner människor som är beroende av naturresurser för försörjning.

I den brasilianska Cerradon ryms ungefär 5 procent av världens biologiska mångfald. Området är också ett av Sydamerikas viktigaste vattentäkter. Ungefär hälften av Cerradon har omvandlats till betes- och jordbruksmarker. Där bedrivs sojaodling på ett område lika stort som England.

Mellan 2010 och 2012 har 500 000 hektar ursprunglig växtlighet omvandlats till odlingsmark i Gran Chaco till följd av expanderande jordbruk, framför allt beroende av sojaodling.

De bästa förutsättningarna för soja finns i subtropiska områden med relativt hög nederbörd. Det är i dessa områden som vi även se den största biologiska mångfalden.

Till följd av avskogning och förändrade habitat förlorar vi idag en mängd arter som lever i de utsatta områdena.

Sojans klimatpåverkan
Produktionssystemet som används i Brasilien och många andra sojaexporterande länder innebär ofta stor användning av konstgödsel som är mycket energikrävande att framställa. Stora mängder foder fraktas över stora avstånd, vilket kräver mycket fossil energi. Avverkningar av skog samt uppodling och plöjning av gräsmarker i syfte att odla soja frigör kol och ökar koldioxidhalten i atmosfären och bidrar därmed till den pågående klimatförändringen. Jorderosionen som uppstår till följd av markberedning för sojaodlingar leder i flera fall till förorening av vatten.

Ska jag utesluta sojaprodukter ur min kost?
Den svenska konsumtionen av animaliska livsmedel har direkt koppling till sojaodlingar, framför allt i Sydamerika. Genom att välja svenska ekologiska kött- och mejeriprodukter kan du känna dig säkrare när det gäller vilket foder som djuret har fötts upp på, samtidigt ska man ha i åtanke att en minskad köttkonsumtion är det optimala ur miljösynpunkt.

Det finns en mängd vegetariska substitut som baseras på soja, vilket kanske känns lite underligt. Varför dessa produkter inte har lika stor klimatpåverkan som animaliska produkter beror på hur otroligt mycket mer resurskrävande djurproduktionen är. Den mängd soja som vi människor direkt äter är inte anledningen till skövlingen av regnskog. Det är den mängd soja som vi indirekt äter, genom att konsumera animaliska produkter där djuren har fodrats med soja.

Vad kan jag göra som konsument?

  • Byt ut en del kött mot vegetabilier, helst KRAV-märkta baljväxter och rotfrukter.
  • Välj i första hand nöt- och lammkött från betesproduktion
  • Välj KRAV-märkt kyckling och gris
  • Välj ekologiska kött- och mejeriprodukter.
  • Efterfråga soja som kommer från en KRAV-certifierad produktion.
  • Efterfråga svenska vegetariska alternativ till kött

Kom ihåg!
Det är de små valen i vår vardag som gör skillnad för miljön på sikt. Genom att byta ut köttfärsen till dina tacos mot vego-färs, minska det vardagliga matsvinnet och laga den droppande vattenkranen är du en miljöhjälte! Tillsammans kan vi göra skillnad.

Källor
https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/2009_jordbruk_mat_sojarapport.pdf

http://www.wwf.se/wwfs-arbete/ekologiska-fotavtryck/palmolja-soja-och-forandrade-marknader/1551375-soja-en-viktig-proteinkalla

Sidansvarig

Senast ändrad

2018-03-23

KONTAKT

0563-185 00
Måndag-fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se