Hjälptjänster

logo

Börsen

Genom hela livet sparar vi pengar. Vi sparar för en bättre framtid, men om vi inte minskar våra utsläpp kanske det är för en sämre. Har du reflekterat över att ditt sparande kan påverka klimatet?

undersida bild

Vi är helt beroende av naturen, den biologiska mångfalden och friska ekosystem. Ditt sparande kan påverka den biologiska mångfalden. Risken finns att dina spar-, försäkrings- och pensionspengar investeras i olja och kol. Av varje hundralapp som de svenska storbankerna investerar och lånar ut till energisektorn går 64 kr till fossil energi och 36 kronor till hållbar energi, enligt Natursskyddsföreningen.

Vårt sparkapital förvaltas i aktier över hela världen och investeras i olika verksamheter. Det gör oss alla till delägare i en mängd bolag på världsbörsen. Många av dessa är verksamheter som bidrar till klimatförändringar och minskad biologisk mångfald.

Våra pengar gör bäst nytta för miljön om de investeras i förnybar energi och energieffektivisering.

Vad kan jag göra?
Vänd dig till din bank och fråga efter investeringar som inte bidrar till den globala uppvärmningen eller minskning av biologisk mångfald. Bankerna är lyhörda för sina kunders önskemål och om det finns efterfrågan på gröna sparalternativ är förändring nära till hands!

Sidansvarig

Senast ändrad

KÄLLOR I ARTIKELN

https://www.naturskyddsforeningen.se/klimat/svenska-banker-investerar-fossilt

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se