logo

Plan för publik laddinfrastruktur för elfordon

Klimatarbetet är en viktig del i utvecklingen av vår region. Ett av de regionala målen är ett klimatneutralt Värmland år 2030. Utöver regionala mål finns även lokala mål inom Hagforsstrategins prioriterade område God grön kommun, för att begränsa vår klimatpåverkan. Personbil och lätt lastbil står för den största delen utsläpp av koldioxid, när det kommer till inrikes transporter. Här finns klimatvinster att göra.

I takt med att laddbara fordon ökar på våra vägar måste även laddinfrastrukturen hänga med. Möjligheten till att ladda sitt fordon kan bli en avgörande faktor när du väljer rutt och destination för din resa.

Plan för laddinfrastruktur ska underlätta vid etablering

Hagfors kommun håller just nu på att ta fram en plan för laddinfrastruktur.

Syftet med planen är att underlätta för intresserade aktörer/leverantörer att etablera sin service i vår kommun. Planen ska peka ut och ge svar på vilka områden som är lämpliga att etablera laddare på och vilka förutsättningar som råder på platsen.

Planen beräknas vara klar i början av 2022.

Bidra med synpunkter på planen

Om du har frågor och synpunkter på planen tar vi gärna emot dem, alla inlägg är värdefulla. Kontakta då:

Ulrika Thorén

Energi- & klimatrådgivare

ulrika.thoren@forshaga.se

054-17 22 36

eller

Liisa Larsson

Miljö- & naturvårdshandläggare

liisa.larsson@hagfors.se

0563-185 00

Söka stöd och bidrag

Just nu finns flera stöd att söka för att installera en laddpunkt. Kommunens energi- & klimatrådgivare finns till hands om du vill ha hjälp med att fylla i ansökningarna. En rekommendation är att först ta en kik på vilka frågor som ställs och vilka underlag som efterfrågas, och förbereda dina svar i ett separat dokument, INNAN du startar ansökan online.

Kontakta energirådgivningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klimatklivet – Naturvårdsverket

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar de klimatpåverkande utsläppen.

 • Vem kan söka stödet?
  Alla UTOM privatpersoner
 • Stödet omfattar
  Publik laddstation, dvs öppen för allmänheten (personbilar)
  Laddning för andra fordonstyper, ex lastbil, båt, buss eller flyg
 • Stödets storlek?
  Högst 50% av investeringskostnaden, inget maxtak
 • Ansökningsperiod
  8/11-18/11 2021

Mer information om ansökan Länk till annan webbplats.

Ansök via e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ladda bilen – Naturvårdsverket

Ladda bilen riktar sig till organisationer som vill installera laddpunkter som i huvudsak kommer användas av boende eller anställda.

 • Vem kan söka stödet?
  Företag, BRF och andra organisationer
 • Stödet omfattar
  Icke publika laddstationer, som är placerade vid bostaden eller arbetsplatsen.
  Gäller endast personbilar
 • Stödets storlek?
  Högst 50% av bidragsberättigande kostnaderna, max 15.000 kr per laddpunkt
 • Ansökningsperiod
  Hela året så länge stödet finns kvar

Mer information om ansökan Länk till annan webbplats.

Rotavdrag för grön teknik

Från och med 1 januari 2021 kan du som privatperson få skattereduktion när du installerar grön teknik. Hit hör exempelvis installation av laddningspunkt för fordon.

Mer information hos Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig

Senast ändrad

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se

Följ Hagfors kommun på facebook.