logo

Miljöverenskommelsen 2022-2025

I Värmland jobbar vi med genomförandet av det regionala åtgärdsprogrammet för Sveriges miljömål (Agenda 2030) genom så kallade miljööverenskommelser. Tillsammans med flera andra värmländska kommuner skrev Hagfors kommun under den första miljööverenskommelsen med Länsstyrelsen i Värmland 2018.

undersida bild

Att vara en del av miljööverenskommelsen är en självklarhet. Framför allt med tanke på vår egna Hagforsstrategi där vi har flera uppsatta miljömål för att vara en god grön kommun, men även för att göra vår del i en större helhet. Genom miljööverenskommelsen synliggörs pågående miljöarbete, och möjligheterna till samverkan och gemensamma resurser ökar.

Bakgrund

Med åtgärdsprogrammet vill vi med gemensamma krafter förbättra förutsättningarna att nå de nationella miljökvalitetsmålen samt de globala hållbarhetsmålen (länk till Sveriges Miljömål Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.). I mars 2018 tecknades därför den första miljööverenskommelsen med Länsstyrelsen. Den första omgången sträckte sig mellan åren 2018–2020. Region Värmland samt 12 av länets kommuner valde då att skriva under. Åtgärdsprogrammet var sedan ute på remiss under våren 2021. Överenskommelsen förnyades och i februari 2022 skrevs under på nytt för perioden 2022-2025.

Nytt! Vi väljer åtgärdsområden

I den första omgången skrevs specifika åtgärder in i överenskommelsen, men i och med den andra perioden 2022-2025 har vi istället valt ett övergripande åtgärdsområde. Förhoppningen är att samverkan och utbytet mellan aktörerna kommer starkas.

Aktörerna väljer själva vilka och hur många av de föreslagna åtgärdsområdena man vill skriva in i sin miljööverenskommelse samt utformar själva sina specifika åtgärder.

Så funkar miljööverenskommelsen

För att underlätta samverkan erbjuder Länsstyrelsen Värmland aktörerna i länet att skriva en miljööverenskommelse. Aktörerna väljer vilka av de sju prioriterade åtgärdsområdena som skrivs in i miljööverenskommelsen. Som kommun åtar vi oss att:

 • Delta på möten och aktiviteter inom valda åtgärdsområden samt bidra med egen kompetens inom området.
 • Genomföra åtgärder inom utvalda åtgärdsområden.
 • Följa upp åtgärdsarbetet
 • Kommunicera arbetet och resultatet internt och externt.

Mer information på Länsstyrelsens webb. Länk till annan webbplats.

Hagfors kommun har valt följande åtgärdsområden för 2022-2025:

 • Infrastruktur för förnybara drivmedel och laddbara fordon
 • Integrering av grönska och ekosystemtjänster i samhällsplaneringen
 • Pollinering
 • Kommunal vattenplanering

Hur jobbar vi?

Gemensamt för alla aktörer inom miljööverenskommelsen är följande:

 • Under våren 2022 startas arbetsgrupper som är kopplade till de prioriterade åtgärdsområdena.
 • Åtgärder beslutas och genomförs löpande i deltagande verksamheter under 2022-2025.
 • Uppföljning av åtgärderna en gång per år.

Exempel på åtgärder i vår kommun:

Publicerad av

Senast ändrad