logo

Samråd miljöfarlig verksamhet

Här finner du handlingar för samråd som rör miljöfarlig verksamhet.

Efter samrådet lämnar bolaget in en ansökan som i mer detalj beskriver verksamheten.

Samråd Örberg

Samråd med anledning av Grus & Makadam i Värmland AB:s kommande ansökan för täkt av berg på fastigheten Östra Tönnet 1:172 i Hagfors kommun.

Informationsbrev samråd Örberg Pdf, 95.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsunderlag Örberg Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Om du vill lämna synpunkter ska de vara inne senast 23 juli. Du kan skicka ett brev med dina synpunkter till postadressen Envigo AB, Skolgatan 1, 602 25
Norrköping eller ett mail till linnea.andersson@envigo.se. Se mer information i de länkaden pdf:erna ovan.

Publicerad av

Senast ändrad

KONTAKTUPPGIFTER

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Eric Zetterman

eric.zetterman@hagfors.se
0563-188 42