logo

Blomsterlupin, Lupinus polyphyllus

I juni börjar lupiner blomma runt om i vår kommun. Ett vackert böljande hav av färg, men vad många inte vet är att där blomsterlupinerna breder ut sig dör de flesta andra blommor.

undersida bild

Blomsterlupiner (Lupinus polyphyllus) är nämligen ingen inhemsk art i Sverige. De har sitt ursprung i Nordamerika och har importerats hit för att planteras i trädgården. Eftersom blomsterlupiner saknar sina naturliga konkurrenter här har de spridit sig runt om i landet i en våldsam takt och hotar den biologiska mångfalden. Vår inhemska vegetation klarar inte av att konkurrera med dem. Bland annat smultron, blåklocka och prästkrage trängs undan. Det får i sin tur konsekvenser för viktiga pollinerare som humlor och bin.

Blomsterlupinerna påverkar även jordens näringsinnehåll genom kvävefixering som förändrar den ursprungliga vegetationen på platsen, vilket kan försämra kvaliteten på betesmarker och foder. Dessutom är blomsterlupinen allergiframkallande och giftig för människor och boskap.

Ihärdiga växter
När blomsterlupiner väl fått fäste är de svåra att bekämpa. De kan föröka sig i flera år med hjälp av äldre frön och sina rötter. Svårigheten att få bort lupiner som fått fäste gör det också extra viktigt att vi tillsammans gör vad vi kan för att inte sprida dem ytterligare.

Sverige har inom FN:s konvention för biologisk mångfald åtagit sig att bevara och nyttja den biologiska mångfalden på ett hållbart sätt. Värdefull natur ska skyddas och åtgärdsprogram tas fram för att bevara våra mest hotade arter.

Att övervaka och bekämpa främmande arter och bevara den genetiska variationen hos växter och djur är ett mycket viktigt arbete som vi behöver hjälpas åt med.

Vad kan jag göra?
En viktig åtgärd för att inte sprida blomsterlupinen är först och främst att inte så fröna i din trädgård.

Naturvårdsverket råder oss att slå av blomsterlupiner innan de sätter frö, och slå gärna flera gånger under säsongen. Du kan också dra upp hela växten med rot. Återkom till samma område senare under säsongen och även följande år för att ta bort växterna som har grott från fröna i marken.

Samla ihop blomsterlupinerna i säckar och lämna som brännbart på återvinningscentralen. Både rötter och blommor är brännbart avfall, de ska inte läggas i komposten.

Vill du läsa mer?
Till höger hittar du länkar till Naturvårdsverket som skriver om blomsterlupiner, andra främmande arter samt hur du hindrar spridning av invasiva arter i trädgården.

Publicerad av

Senast ändrad