logo

Jättebalsamin, Impatiens glandulifera

Jättebalsamin härstammar från Asien men finns etablerad i Sverige sedan 1918. Jättebalsamin kan bli upp till 2,5 meter hög och oftast växer den i stora bestånd.

Jättebalsamin

I vår kommun blommar jättebalsamin oftast i juli och även så sent som augusti. I södra Sverige sker blommning mer ofta i juni. Blommorna är rosa och ibland vita, stjälkarna är grova och ofta rödaktiga. Bladen har sågade kanter, vid basen med skaftade körtlar. Blommorna hänger i fåblommiga knippen och de enskilda blommorna är tre till fyra centimeter långa, med ganska kort spetsig sporre. Jättebalsaminen har en hög nektarproduktion vilket gör att den drar till sig pollinatörer som bin.

Jättebalsamin förekommer i fuktiga till blöta, mycket näringsrika miljöer som näringsrika stränder, rika sumpskogar, skogsbäckar, högörtsängar, fuktiga ruderatmarker, hyggen och parker. Arten växer främst i öppna till halvöppna miljöer då den har en viss känslighet för skuggning. Ofta växer den tillsammans med brännässla, kirskål, vass, pestskråp, mjölkört och strandlysing.

Olagligt att dumpa sitt trädgårdsavfall på annans mark

Jättebalsaminer sprider sig ofta från trädgårdstippar på allmän mark, exempelvis i ett bostadområde där alla grannar tippar sitt trädgårdavfall. Men det är viktigt att komma ihåg att det är olagligt att slänga sitt trädgårdsavfall i naturen och invasiva arter är en tydligen anledning varför. Så lämna ditt trädgårdsavfall till återvinningscentralen eller kompostera på tomten. Kontrollera noga så att du inte sprider frön när du fraktar ditt avfall till Återvinningscentralen. Lägg allt växtmaterial i täta säckar och lägg i brännbart.

Rapportera fynd av jättebalsamin

Om du hittar jättebalsamin i naturen är det bra om du rapporterar in det till Artportalen via invasivaarter.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vad kan jag göra?

För att kunna utrota den är det viktigt att få med rötter och frödelar, innan växten har hunnit sprätta iväg sina frön. Se videon från Naturvådsverket nedan för att lära dig mer.

Publicerad av

Senast ändrad