Hjälptjänster

logo

Tobak

Den 1 juli 2019 träder den nya tobakslagen i kraft.
Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088).

Med tobak avses:

 • cigaretter
 • rulltobak
 • tobak för vattenpipa
 • andra tobaksvaror för rökning såsom cigarrer och piptobak
 • rökfria tobaksvaror såsom snus och tuggtobak

Med liknande produkter menas:

 • e-cigaretter och påfyllningsbehållare
 • örtprodukter för rökning
 • Vattenpipor
 • "njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak". Hit räknas t.ex. e-cigaretter som inte innehåller nikotin och därför inte är att betrakta som e-cigaretter i lagens mening.

Tobaksförsäljning detaljhandel

Den nya lagen innebär bland annat att du som vill sälja tobak till konsumenter, och som idag har anmält din försäljning måste ansöka om tillstånd hos kommunen senast den 1 november 2019.

Det ställs krav på dig som handlare för att du ska beviljas tillstånd.Samma krav som idag ställs även i framtiden vid försäljning och den som inte följer reglerna kan förlora sitt tillstånd.
Informationsblad om tobaksförsäljning, se länk till höger.


Rökfria miljöer

Fler utomhusmiljöer kommer att bli rökfria. Målet med lagen är att minska rökningen i Sverige och därigenom minska risken för tobaksrelaterade sjukdomar.

Genom att respektera förbudet bidrar du till en mer hälsosam miljö och motverkar att barn och ungdomar börjar röka.

Ett flertal nya platser utomhus omfattas av det utökade rökförbudet:

 • Busshållplatser
 • Uteserveringar till restauranger och caféer
 • Idrottsanlägganingar länk till annan webbplatssom är inhägnade (ex. Hagforsvallen, Höökborgen, Råda IP)
 • Lekplatserlänk till annan webbplats som allmänheten har tillträde till
 • Badplatserlänk till annan webbplats
 • Vid entréer till lokaler och andra utrymmen dit allmänheten har tillträde

Rökförbudet gäller även elektroniska cigaretter och vattenpipor med örtprodukter för rökning. Det är ägaren av fastigheten, eller den som disponerar fastigheten, som är ansvarig för att lagen följs. Rökförbudet gäller dygnet runt. I samband med att rökförbudet utvidgas kommer askkoppar tas bort där det råder rökförbud.

Miljöer som sedan tidigare är rökfria enligt tobakslagen:

 • Områden och lokaler för barnomsorg, skolverksamhet samt annan barn- eller ungdomsverksamhet (både inom- och utomhus).
 • Lokaler för hälso- och sjukvård
 • Bostäder och inrättningar med särskild service eller vård
 • Kollektivtrafik
 • Inomhus på restauranger och andra serveringsställen
 • Allmän sammankomst och offentlig tillställning inomhus
 • Lokal med tillträde för allmänhet, till exempel mottagningsrum, inomhustorg, köpcentrum, eller expeditioner
 • Ett visst antal rum på hotell

För dig som är ansvarig för någon av de miljöer som ska hållas rökfria

Du som äger eller bedriver verksamheten på något område som är rökfritt ska se till att förbudet följs. Du har ansvar för att informera om rökförbudet genom skyltning och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Personer som inte följer rökförbudet får avvisas.

Tillsyn

Kommunen har tillsynsansvar på rökfria miljöer vilket innebär att rökförbud och informationsansvar kommer att följas upp.

Informationsblad om rökfria miljöer, se länk till höger.


Sidansvarig

Senast ändrad

2019-06-27

KONTAKTUPPGIFTER

Alkoholhandläggare
Tobaksförsäljning detaljhandel
Ulrika Persson
0563-188 42

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Rökfria miljöer
Sofia Kyman
0563-18847

miljo.bygg@hagfors.se

Vi rekommenderar att du bokar tid inför ett besök vid miljö- och byggavdelningen för att säkerställa att rätt handläggare finns på plats. Tid bokas via mail eller telefon.

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se