Hjälptjänster

logo

Arkiv


Arkiv
I arkivet finns handlingar bevarade från 1863. Där förvaras handlingar från de kommuner som efter kommunsammanslagningen 1974 ingår i Hagfors kommun: Sunnemo kommun 1863-1951
Norra Råda kommun 1863-1973
Ekshärads kommun 1863-1973
Gustav Adolfs kommun 1863-1973
Hagfors Municipalsamhälle 1940-1949
Hagfors Stad 1950-1973
Enskilda arkiv och arkiv från upphörda myndigheter finns också i arkivet.

Sidansvarig

Senast ändrad

2019-03-14

KONTAKTUPPGIFTER

Kommunsekreterare samt personuppgiftsombud
Helena Granlund
0563-188 53

Förvaltningssekrerare barn- och bildningsutskottet samt arkivansvarig
Eva Pettersson
0563-186 60

Förvaltningssekretare individ- och omsorgsutskottet
Malin Månsson Qvicker
0563-185 79

Nämndsekreterare samhällsbyggnadsutskottet
Ingela Axelsson
0563-185 70
ingela.axelsson@hagfors.se

Miljö- och byggsekreterare
Anneli Svensson
0563-188 50
miljo.bygg@hagfors.se

kommun@hagfors.se

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se