Hjälptjänster

logo

Vård- och omsorgsavdelningen

Vård- och omsorgsavdelningen ansvarar för en rad olika områden som berör kommunens äldre eller funktionshindrade.

Avdelningens ansvarsområden:

 • Bedömning av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL)
 • Förebyggande hälsofrämjande insatser
 • Palliativ vård/livets slutskede
 • Hjälpmedelsförskrivning/hantering
 • Vård- och omsorgsboende: särskilt boende, demensboende
 • Hemtjänst
 • Hemsjukvård
 • Trygghetslarm
 • Anhörigstöd
 • Rehabilitering/gruppverksamhet
 • Minnesmottagning
 • Demensdagverksamhet
 • Dagverksamhet med social inriktning
 • Korttidsboende
 • Färdtjänst
 • Matdistribution
 • Serviceinsats
 • Omsorgsinsatser till asylsökande
 • Vård och omsorgscollege: praktik, förflyttningsutbildning, mentorskap

Sidansvarig

Senast ändrad

2019-01-10

KONTAKTUPPGIFTER

Socialchef 
Maria Persson 
0563-186 65
maria.persson@hagfors.se

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se