Hjälptjänster

logo

Kommunalrådets månadsbrev

På denna sida hittar du kommunalråd Jens Fischers månadsbrev.

Mars

Hej kommuninvånare!
Då var även mars månad till ända. En intensiv och händelserik månad om jag får säga det själv.

Projektering Kvarteret Cykeln
Beslut om ett samarbetsavtal mellan kommunen och Riksbyggen för att starta en projektering av ett trygghetsboende blev klubbat på kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars. Arbetet med projekteringen kommer att starta i april månad. Det ska bli oerhört spännande att se vad som jobbas fram i projekteringen.

Vi måste få mer rörlighet på boendemarknaden så vi har mer att erbjuda människor som vill flytta hit. Vi måste också ha rätt typ av boenden.

Budgetarbetet påbörjas
Vi kommer nu att starta med budgetarbetet inför 2020. Jag vet att vi har stora utmaningar framöver och då ställer det ännu större krav och ansvarstagande på vår organisation. Vi måste jobba på ett sätt där vi tillsammans hittar vägar att utveckla och förbättra olika delar inom vår verksamhet. Alla har vi något som ligger oss varmt om hjärtat, men i en sådan här stor organisation går det tyvärr inte alltid att alltid göra alla nöjda i alla lägen. Även om man önskar att man kunde göra det. Det måste ständigt göras prioriteringar utifrån den ekonomi vi har att förhålla oss till. Politiker och tjänstemännens roll måste vara att jobba med helheten och skapa så bra förutsättningar för så många som möjligt i vår kommun.

Om arbetsförmedlingens framtid
Den senaste tiden har det förts en hel del diskussioner kring arbetsförmedlingens förändrade organisation.Som det verkar så kommer servicen i vår kommun att försämras genom att arbetsförmedlingens kontor i Hagfors stängs ner. Än en gång försvinner statlig närvaro från vår ort. Att statliga verksamheter, företag eller kommuner gör om i sina verksamheter är inget konstigt och i en del fall helt rätt. Men när man gör om organisationer så den lokala närvaron försvinner helt, ja då är det mer problematiskt.

Vi vet att de som står längst från arbetsmarknaden är de som behöver den lokala närvaron allra mest. Man måste jobba med dessa individer så de kommer in i olika program som sen leder till ett arbete. Arbete är livsviktigt både för kommunen, företagen men framförallt för individen själv.

Idag står vi inför stora utmaningar när det gäller arbetskraft inom flera kommunala områden. Men än en gång vill staten släppa ifrån sig sitt ansvar och låta ansvaret glida över på kommunerna. Ofta är det kommuner som är små och med stora ekonomiska utmaningar som blir drabbade.

Jag har under de senaste veckorna varit i kontakt med chefer inom arbetsförmedlingen och även fört samtal med riksdagsledamot Mikael Dahlqvist (S). Vi får se vad som händer i denna fråga och hur det här kommer att påverka vår kommun.

Projektet Diamanter och Järnviljor
Maria Kvarnström på Hagfors Innovation Park driver ett projekt som Diamanter och Järnviljor. Jag har varit med på ett workshopmöte i detta projekt. Mötet hölls av Sticky Beat och var det första av fyra. Ett 50-tal personer deltog. Det var personer från näringslivet, föreningslivet, skolan, kyrkan, kommunen m.m. Mötet handlade om hur vi kan hitta innovativa lösningar tillsammans. Bland annat diskuterade vi:

- Att jobba med att vara ambassadörer för vår kommun.

- Att se hur kan vi dra nytta av varandra å utveckla vårt samhälle.

- Att lyfta upp och synliggöra saker vi kan vara stolta över i vår kommun.

- Att jobba med att skapa en attraktiv kommun att bo och verka i.

Alla dessa punkter som är så viktiga för att driva vår vackra kommun framåt.

Jubileum på Ekesberget
Som många säkert har sett har Ekesberget firat sitt 60-årsjubileum. Jag var inbjuden och jag tackar så hemskt mycket för det! Ett fantastiskt arbete bedrivs av många föreningar i vår kommun, ett arbete som läggs ner av frivilliga för å få en trevlig kommun att bo och verka i.

Ni ska alla ha en stor eloge för detta !

Samverkan på flera plan
Vi har haft ett samverkansmöte med polisen, kommunalråd och tjänstemän från Munkfors, Sunne och Torsby. Dessa möten hålls regelbundet inom SuToHaMu-kommunerna. Det var ett bra möte där vi diskuterade olika frågor och hur vi kan hitta olika områden att jobba tillsammans med över kommungränserna. Här sker redan idag mycket bra arbete men det går att utveckla dessa delar än mer. Om vi förstår och kommunicerar med varandra på ett bra sätt.

Näringsliv
Jag har varit på flera företagsbesök under månaden. Ska vi upprätthålla vår välfärd måste vi ha bra förutsättningar för våra företagare. Varje arbetstillfälle genererar skattekronor till vår kommun, pengar som vi kan använda till att stärka vår välfärd. Jag träffade Anna Hedberg från Svenskt näringsliv. Det var ett bra möte och hon tyckte att vi hade påbörjat en resa i rätt riktning när det gäller att jobba mot våra företag.

Under mars månad har vi invigt två olika yrkesvuxenutbildningar. En av dem heter BAS-industri och är ett yrkesprogram med arbetsplatspraktik och vi hoppas det kommer att bidra med kompetenta medarbetare till våra lokala industrier.

Utredning angående förändrade elevupptagningsområden
Som ni alla vet så är det oerhört viktigt för en kommuns attraktionskraft att ha bra skolor. Det är viktigt att vi ser helheten och vad som är rätt för hela kommunen. I december gav jag skolchefen Jenny Dahlin i uppdrag att se över hela vår kommuns elevupptagningsområden. Det vill säga vilken skola barnen går på beroende på vart man bor i kommunen. Utredningen har nu presenterats för barn- och bildningsutskottet.

I stora drag visar utredningen att vi kan nå fördelar på flera plan genom att de barn som bor i Uddeholm påbörjar sin skolgång (de barn som börjar förskolan) i Råda skola och att de sen går på högstadiet i Ekshärad. För att vi ska lyckas att ha goda lärmiljöer, ur såväl pedagogiska, sociala och fysiska perspektiv, i alla våra skolor och att kunna behålla högstadiet i Ekshärad även på sikt, har man i utredningen kommit fram till att barnen i Uddeholm skulle kunna börja i Råda skola när de börjar förskolan hösten 2019. Skolan som nu byggs i Råda kommer såklart att bli något helt annat än vad den är idag. Nu kommer det att bli en modern skola som kommer erbjuda det senaste.

Vi har en trångboddhet på ÄBC. Vi har moduler på skolgården både i Hagfors och i Ekshärad. Moduler i sig behöver inte vara fel om det är för en kortare period men om det blir till en permanent lösning, ja då blir det dyrt. Utbyggnader likaså.

Jag förstår att man som vårdnadshavare har funderingar kring det här. Därför kommer vi att ha ett informationsmöte innan beslut tas i kommunstyrelsen den 15 april. Mötet kommer att äga rum i Bystugan i Uddeholm tisdagen den 9 april kl 19.00. På mötet kommer flera politiker att närvara. Vår barn- och bildningschef Jenny Dahlin kommer att presentera materialet runt skolorna. Du som vårdnadshavare en möjlighet att ställa frågor till politiker och tjänstemän.

Jobba hos oss på Hagfors kommun
Jag vill tipsa dig om att gå in på hagfors.se/jobba eller Platsbanken så ser ni hur många tjänster som ligger ute i vår kommun. Har ni vänner eller bekanta som vill flytta hem, hänvisa dem då till dessa sidor eller ta kontakt med personalchefen Richard Bjöörn så berättar han mer vad kommunen har att erbjuda.

Jag har även hunnit med ett spontanbesök till Treklövern. Jag ser hur vår personal jobbar och sliter för att skapa bästa förutsättningar för våra barn. Jag tog med mig flera saker därifrån. Man önskar att man skulle kunna hitta lösningar på vissa saker direkt men riktigt så enkelt är det tyvärr inte. Däremot kostar det inget att lyssna och reflektera över det personalen har att säga. Jag tar av mig hatten för det arbete ni gör.

Jag har även hunnit med att närvara vid en borgerlig vigsel. Än ett stort grattis till er som var brudpar!

Det har varit en oerhört intensiv månad och än en gång blir man påmind om vilka stora utmaningar vi har på landsbygden.

Ditt kommunalråd,
Jens Fischer

Tidigare månadsbrev

Februari 2019PDF (pdf, 69.8 kB)

Januari 2019PDF (pdf, 56.8 kB)

Sidansvarig

Senast ändrad

2019-04-04

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se