Hjälptjänster

logo

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande organ och kan ses som kommuners motsvarighet till riksdagen.

I kommunfullmäktige tas beslut på kommunövergripande nivå, till exempel om kommunens budget, kommunalskattens storlek, vilka utskott som ska finnas i kommunen, om taxor och avgifter samt mål för kommunens olika verksamheter.

Lista på ärenden som ska behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde måndag 27 maj 2019 kl. 19:00.

1. Val av protokollsjusterare

2. Allmänhetens frågestund

3. Beslut om försäljning av Hantverkaren 12, Primusfastigheten

4. Inkommen interpellation

5. Avsägelse av uppdrag/Ann-Sofie Ronacher

6. Svar på motion om fler parkeringsplatser på Skolgatan, Hagfors

7. Svar på motion om pensionärer i offentliga matsalar

8. Svar på medborgarförslag - önskemål om gång- och cykelväg utmed länsväg 239 mellan Västanberg och Ekshärad

9. Svar på medborgarförslag om skötbord på toaletterna i anslutning till bowlinghallen på ÄBC

10. Svar på medborgarförslag om plogning av Klarälvsbanan

11. Svar på medborgarförslag om uppsättande av plank mot Lillstugevägens fastighet samt målning av planket

12. Svar på medborgarförslag för utveckling av Tömte 1:14

13. Svar på medborgarförslag angående flaggning i kommunen

14. Svar på medborgarförslag - önskemål om lekplats i Uddeholm

15. Svar på medborgarförslag angående kommunfullmäktiges sammanträden

16. Anmälningar


Mandatperiod 2018-10-15  --  2022-10-14

Efter valet 2018 ser mandatfördelningen i kommunfullmäktige ut så här:

Oberoende Realister 13
Socialdemokraterna 12
Centerpartiet 3
Sverigedemokraterna 3
Vänsterpartiet 2
Liberalerna 1
Moderaterna 1

Ledamöter

Jens Fischer (OR)
Tomas Pettersson (S)
Peter Åkerström (OR), ordförande
Ann-Sofie Ronacher (S)
Boo Westlund (OR)

Göran Eriksson (S), 1:e vice orförande
Stellan Andersson (C)
Niklas Ottosson (SD)
Christina Axelsson (OR)
Pernilla Boström (S)

Kristoffer Ejnermark (V)
Åsa-Kréstin Höglund (OR)
Håkan Lindh (S)
Birgitta Söderlund (OR)
Jessica Larsson (S)

Anna-Karin Berglund (C), 2:e vice ordförande
Katarina Carlsten (OR)
Erik Fröjel (S)
Roger Brodin (M)
Mikael Edvardsson (SD)

Peter Brunius (OR)
Malin Ericsson (S)
Hans Liljas (L)
Jan Pfeiffer (OR)
Joakim Lander (S)

Anna Oskarson (OR)
Lena Svensson (S)
Bosse Söderlund (OR)
Sten-Inge Olsson (S)
David Bildtsén (C)

Joline Hedell (V)
Thor Millvik (OR)
Åsa Johansson (S)
Karl Persson (SD)
Nenne Westlund (OR)

Ersättare
Kenneth Olsson (M)  
Helena Eriksson (M) 
Per-Håkan Häll (C)  
Hanna Isaksson (C)  
Emma Koskelainen (L)
Joakim Biehl (L)
Ingemar Tönnberg (S)  
Ulla Lundh (S)  
Jan Bergqvist (S)  
Margot Karlsson (S)  
Jan Sandström (S)
Madelene Tönnberg (S)  
Anna Hammar (V)  
Daniel Tell (V)
Yadviha Löf (SD)  
Jan Klarström (SD) 
Thony Liljemark (OR)
William Åkerström (OR)
Linus Köhler (OR)
Eva Johansson (OR)
Tomas Braneby (OR)
Annika Hagberg (OR)
Linn Jensen (OR)


Sidansvarig

Senast ändrad

2019-05-24

Kommunfullmäktige sammanträder vanligen en gång månaden.

Tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden annonseras i Veckobladet samt här på hemsidan.

Du är välkommen att lyssna på fullmäktiges sammanträden.

HÄMTA LISTA PÅ FULLMÄKTIGES ÄRENDEN HÄR (pdf)

2019-05-27PDF (pdf, 23.2 kB)

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se