Hjälptjänster

logo

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande organ och kan ses som kommuners motsvarighet till riksdagen.

I kommunfullmäktige tas beslut på kommunövergripande nivå, till exempel om kommunens budget, kommunalskattens storlek, vilka utskott som ska finnas i kommunen, om taxor och avgifter samt mål för kommunens olika verksamheter.

Lista på ärenden som ska behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde måndag 25 mars 2019 kl. 19:00.

1. Val av protokollsjusterare

2. Allmänhetens frågestund på kommunfullmäktige 2019

3. Bokslut för år 2018

4. Revisionsberättelse för 2018 och ansvarsfrihet för styrelse och nämnder

5. Ombudgeteringar till år 2019

6. Fondering avfall

7. Avstämning mot balanskravet

8. Målkortsrapportering 2018

9. Partistöd 2019

10. Beslut att anta förslag till DETALJPLAN FÖR BRYGGAN (delar av Hagfors 2: 161 och 2:1) Hagfors kommun, Värmlands län

11. Inkommen interpellation

12. Svar på Medborgarförslag - fråga om varför det är fönster mellan cafeterian och simhallen på ÄBC

13. Svar på Medborgarförslag önskemål om upprustning av hängbron i Magerås, Gustavsfors

14. Val av lekmannarevisor till Hagfors Energi AB

15. Val av lekmannarevisor till Hagforshem AB

16. Val av lekmannarevisor till Hagfors Stadshus AB

17. Anmälningar

Mandatperiod 2018-10-15  --  2022-10-14

Efter valet 2018 ser mandatfördelningen i kommunfullmäktige ut så här:

Oberoende Realister 13
Socialdemokraterna 12
Centerpartiet 3
Sverigedemokraterna 3
Vänsterpartiet 2
Liberalerna 1
Moderaterna 1

Ledamöter

Jens Fischer (OR)
Tomas Pettersson (S)
Peter Åkerström (OR), ordförande
Ann-Sofie Ronacher (S)
Boo Westlund (OR)

Göran Eriksson (S), 1:e vice orförande
Stellan Andersson (C)
Niklas Ottosson (SD)
Christina Axelsson (OR)
Pernilla Boström (S)

Kristoffer Ejnermark (V)
Åsa-Kréstin Höglund (OR)
Håkan Lindh (S)
Birgitta Söderlund (OR)
Jessica Larsson (S)

Anna-Karin Berglund (C), 2:e vice ordförande
Katarina Carlsten (OR)
Erik Fröjel (S)
Roger Brodin (M)
Mikael Edvardsson (SD)

Peter Brunius (OR)
Malin Ericsson (S)
Hans Liljas (L)
Jan Pfeiffer (OR)
Joakim Lander (S)

Anna Oskarson (OR)
Lena Svensson (S)
Bosse Söderlund (OR)
Sten-Inge Olsson (S)
David Bildtsén (C)

Joline Hedell (V)
Thor Millvik (OR)
Åsa Johansson (S)
Karl Persson (SD)
Nenne Westlund (OR)

Ersättare
Kenneth Olsson (M)  
Helena Eriksson (M) 
Per-Håkan Häll (C)  
Hanna Isaksson (C)  
Emma Koskelainen (L)
Joakim Biehl (L)
Ingemar Tönnberg (S)  
Ulla Lundh (S)  
Jan Bergqvist (S)  
Margot Karlsson (S)  
Jan Sandström (S)
Madelene Tönnberg (S)  
Anna Hammar (V)  
Daniel Tell (V)
Yadviha Löf (SD)  
Jan Klarström (SD) 
Thony Liljemark (OR)
William Åkerström (OR)
Linus Köhler (OR)
Eva Johansson (OR)
Tomas Braneby (OR)
Annika Hagberg (OR)
Linn Jensen (OR)


Sidansvarig

Senast ändrad

2019-03-19

Kommunfullmäktige sammanträder vanligen en gång månaden.

Tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden annonseras i Veckobladet samt här på hemsidan.

Du är välkommen att lyssna på fullmäktiges sammanträden.

HÄMTA LISTA PÅ FULLMÄKTIGES ÄRENDEN HÄR (pdf)

2019-03-25PDF (pdf, 24.1 kB)

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se