Hjälptjänster

logo

Säker eldning utomhus

Varje vår får räddningstjänsten rycka ut och släcka gräs-, vass- och
skogsbränder som har spridit sig. Oftast rör det sig om att eldning har skett vid olämpligt väderleksförhållande eller att säkerhetsutrustning saknas.

Ansvar
Eldning sker alltid på ditt eget ansvar oavsett om du har gjort en anmälan till räddningstjänsten eller inte.
 
Släckutrustning
Se till att ha släckutrustning tillgänglig. Du bör minst ha en kratta för att raka elden och en vattenslang tillgänglig. Ha även tillgång till en telefon så att du snabbt kan larma räddningstjänsten om det skulle behövas.
 
Väder och vind
Råder det kraftig vind bör du inte elda. Dessutom kan det vara torrt i skog och mark. Kontrollera aktuell brandrisk på telefon 054-15 50 15. Är det över tre i brandrisk bör du inte elda. Tänk också på att elda under dygnets ljusa timmar. En eld som brinner efter mörkrets inbrott syns långt och det är risk att någon larmar räddningstjänsten utan att någon fara föreligger.

Hänsyn
Tänk på vindriktningen så att du inte stör dina grannar. Av miljöskäl är ofta eldning utomhus inte tillåten inom tätbebyggt område. I Hagfors kommun är eldning av mindre omfattning tillåten, och du bör rådgöra med dina grannar innan du eldar. Kännder du dig det minsta osäker, kontakta kommunen. Det är förbjudet att elda annat än ris och mindre trädgårdsavfall. När du eldar ska du dela upp rishögen eller gräsytan i mindre delar, dels för att det är lättare att ha kontroll över elden och så stör du din omgivning mindre.
 
Anmäl eldning
Ska du elda i större omfattning, mer än cirka 2 x 2 meter, bör du göra en anmälan till räddningstjänsten. Kontakta tjänstgörande brandmästare under kontorstid på telefon 0563-186 20.

Sidansvarig

Senast ändrad

2016-05-17

KONTAKTUPPGIFTER

Räddningschef
Håkan Finnkvist
070-286 66 74
0563-186 23
hakan.finnkvist@hagfors.se

Utbildningsansvarig
Peter Persson
0563-186 21
peter.persson@hagfors.se

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00–17.00
Fredag 8.00–16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se