Hjälptjänster

logo

Hagforsförslag

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2020 att införa Hagforsförslag i Hagfors kommun. Syftet med Hagforsförslag är att utveckla medborgardialogen och nå ut till fler medborgare i Hagfors kommun. Hagforsförslag lämnas digitalt och är en förändrad variant av tidigare medborgarförslag.

Inlämnade förslag att rösta på

Idagsläget finns inget inlämnat Hagforsförslag att rösta på.

Förslag för vidare hantering

Jag vill att: Avstängning för genomfart mellan Lastarebacken och södra delen av Ängfallhedsvägen.

Motivering: Enligt mätning av Hagfors kommun kör ca 2900 fordon på berörda sträcka under en fjortondagars period.

Med dessa uppgifter verkar det onekligen som varje hushåll på berörd sträcka ska köra sitt fordon ca 4 ggr.per dygn vilket är en orimlighet då mätningen tycks ha gjorts efter berörda hushåll.

Detta innebär att fordonsmätningen är endast genomfartstrafiken vidare till Lastarebacken och norr ut på Ängfallhedsvägen .

Mellan Lastarebacken och söder ut på Ängfallhedsvägen finns minst 15 barn under 10 år i direkt anslutning till denna vägsträcka vilket utgör en stor risk för NÄR en olycka sker och inte OM den är framme.

I dagsläget finns det ingen anledning att INTE genomföra denna avstängning då skolbussar är indragna i tätorten och vägen används av barn och ungdomar till och från skolan inom hela dalenområdet då det finns en infart till de övriga områdena från Filipstadsvägen.

Bör inte finnas genomfartsvägar i bostadsområden nu när vi ska värna om miljö och nollvision.

Förslagsläggare: Sören Bergström

Registrerat: 2020-11-09

Slutdatum för röstning: 2020-11-19

Antal röster: 25. Röstningen avslutad 2020-11-19

Status för förslaget:
2020-11-19
Detta förslag har fått 25 röster vilket innebär att det går vidare till politisk behandling.

Jag vill att: Åsenslingan bör rustas upp. Idag är det en olycksrisk eftersom många spångar halvruttna och trasiga. Det behövs översyn och repration av spångar; upprustning av bänkar och skyltar samt bättre markerad led från utsiktstornet och ner söderut.

Motivering: Det betyder mycket för turister och kommuninvånare att en vandringsled är inbjudnade och säker. I nuvarande skick kan inte inte kommunen ha det på hemsidan som en vandringsled.

Förslagsläggare: Ingalill Lindgren

Registrerat: 2020-10-26

Slutdatum för röstning: 2020-10-26

Antal röster: 25. Röstningen avslutad, 2020-10-28

Status för förslaget
2020-10-28
Detta förslag har fått 25 röster vilket innebär att det går vidare till politisk behandling.

Jag vill att: Tillgång till toalett skall finnas vid busstationen de tider ankomst och avresa av bussarna sker.

Motivering: Nu när Värmlandstrafik har avskaffat toalett i sina fordon behöver det finnas tillgång till detta vid de större hållplatserna. Har sett resenärer skyndsamt letat efter närmaste buske vid ankomst för att göra sina behov och förstår hur förnedrande det skall kännas att man behöver göra sina behov i en buske när man anländer till Hagfors då det saknas tillgång till toalett.

Förslagsläggare: Hans Åkerlundh

Registrerat: 2020-09-16

Slutdatum för röstning: 2020-12-16

Antal röster: 25. Röstningen är avslutad, 2020-10-02.

Status för förslaget
2020-10-26
- Kommunfullmäktige beslutade 26 oktober att remittera ärendet till kommunstyrelsen för vidare beredning.

2020-10-02
- Detta förslag har fått 25 röster vilket innebär att det går vidare till politisk behandling.

Jag vill att: Hagfors kommun börjar sända fullmäktigemötena live på webben.

Motivering: I en tid där digitala lösningar och möten blir allt vanligare och där politiken behöver bli synligare för gemene man tycker jag att webbsända fullmäktigemöten är en självklarhet. Jag har lämnat in medborgarförslag om detta tidigare, men det händer ju ingenting.

Förslagsläggare: Kattarina Hjern

Registrerat: 2020-10-01

Slutdatum för röstning: 2020-12-29

Antal röster
: 25. Röstningen är avslutad, 2020-10-02.

Status för förslaget
2020-10-26
- Kommunfullmäktige beslutade 26 oktober att remittera ärendet till kommunstyrelsen för vidare beredning. Ärendet ska beredas skyndsamt.

2020-10-02
- Detta förslag har fått 25 röster vilket innebär att det går vidare till politisk behandling.

Lämna Hagforsförslag

Alla kommuninvånare kan lämna Hagforsförslag till Hagfors kommun. För att ett förslag ska behandlas politiskt behöver det ha fått minst 25 röster.

Ett Hagforsförslag kan handla om allt som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om. Du lämnar ditt förslag digitalt via vår e-tjänst. Föreningar, organisationer eller sammanslutningar av annat slag kan inte lämna Hagforsförslag.

Alla förslag som skickas in ska granskas. För att förslaget ska publiceras måste det beröra frågor som kommunen ansvarar för. Förslaget finns publicerat i 90 dagar så att andra kan läsa och stödja förslaget genom att rösta på förslaget. Får ett Hagforsförslag 25 underskrifter eller mer skickas det vidare för politisk behandling.

Under rubriken Förslag inlämnat för vidare hantering kan man se status för de olika förslag och hur långt de kommit i processen.

Rösta på Hagforsförslag
Som invånare i Hagfors kommun kan du rösta på aktuella förslag. Förslagen kommer publiceras så snart de har granskats och godkänts. Du kan bara rösta en gång på varje förslag. De förslag som får 25 röster eller mer tas vidare för politisk behandling.

Alla som bor i Hagfors kommun kan lämna Hagforsförslag och det finns ingen åldersgräns. Barn och unga kan också engagera sig.
Välkommen att lämna ditt förslag!

» Antagna riktlinjer för HagforsförslagPDF (pdf, 531.6 kB)

Sidansvarig

Senast ändrad

2020-11-19

KONTAKT

0563–185 00
Måndag–fredag 08.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se